Drivkraft Sverige

Rekordhög andel biodrivmedel under 2022 - tack vare reduktionsplikten

Dela
Drivkraft Sverige lanserar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Här framgår bland annat att andelen hållbara biodrivmedel under 2022 var 26,4 procent, vilket är den högsta siffran någonsin.

Andel biodrivmedel rekordhög
Omställningsbarometern, som presenteras idag, visar att under 2022 ökade andelen hållbara biodrivmedel* i Sverige till 26,4 procent jämfört med 22,4 procent 2021. Den största ökningen står den HVO som blandas in i diesel för. Den utgjorde 15,5 procent av den totala drivmedelskonsumtionen under 2022 jämfört med 11,9 procent 2021. FAME som blandas in i diesel ökade från 2,8 procent 2021 till 3,4 procent.

”Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Just nu pågår förhandlingar mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna om vad som ska hända med reduktionsplikten efter 2023. Drivkraft Sverige har föreslagit ett antal verktyg för att sänka drivmedelspriserna utan att behöva sänka reduktionsplikten kraftigt. Vill regeringen sänka drivmedelspriserna bör även reduktionspliktsavgiften korrigeras ned och drivmedelsskatterna sänkas. Regeringen bör ha dieselpriset i fokus eftersom det är där vi avviker kraftigt från våra grannländer, det gör vi inte i lika hög grad när det gäller bensinpriset”, säger Anders Norén, Hållbarhetschef på Drivkraft Sverige.

Drivmedelsbranschen bygger publik laddinfrastruktur i snabb takt
År 2022 stod elbilar för 33 procent av nybilsförsäljningen jämfört med drygt 19 procent 2021 och vid årsskiftet 22/23 rullade ca 200 000 elbilar på våra vägar runt om i Sverige. Trafikanalys prognoser visar att vi kan ca 600 000 elbilar på vägarna år 2025.

För att elektrifieringen ska kunna fortsätta i ett högt tempo så behövs det en tillgänglig och publik laddinfrastruktur. Drivkraft Sveriges medlemmar Circle K, OKQ8, Preem och St1 har höga ambitioner och bygger nya laddstationer för både personbilar och lastbilar i snabb takt. I början av 2023 hade medlemsföretagen sammanlagt 170 publika laddstationer med totalt 548 laddpunkter.

”Genom väletablerade stationsnätverk på strategiska platser med höga trafikflöden över hela landet har drivmedelsbranschen som mål att vara elbilisternas första val längs vägen. Att ladda på branschens laddstationer innebär trygg och säker laddning samtidigt som du får möjlighet att ta en välbehövlig paus på vägen”, säger Thomas Schölin, ansvarig e-Mobility Drivkraft Sverige.

Länk till Omställningsbarometern mars 2023.

*på energibas

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Bränsle och drivmedelsbranschen befinner sig mitt i en omställning från fossilt till fossilfritt. Biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala till 2045. Drivkraft Sverige, branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen, lanserar nu en ny Omställningsbarometer som kommer att följa utvecklingen av hållbara biodrivmedel på nationell nivå och elektrifieringen inom branschen. Omställningsbarometern kommer att ges ut fyra gånger per år. 

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye