Drivkraft Sverige

Fortsatt rekordhög andel biodrivmedel under inledningen av 2023 – reduktionsplikten bidrar till klimatmålen

Dela

Drivkraft Sverige presenterar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Andelen hållbara biodrivmedel var 26,7 procent under första kvartalet 2023 vilket är högre än motsvarande period 2022. Om alla biodrivmedlen i stället hade varit fossila hade utsläppen varit 5,5 miljoner ton högre och uppgått till ca 22 miljoner ton.

Andel biodrivmedel rekordhög under inledningen av 2023
Omställningsbarometern visar att under första kvartalet 2023 var andelen biodrivmedel högre än motsvarande period 2022. Andelen hållbara biodrivmedel var 26,7 procent vilket kan jämföras med 25,4 procent för motsvarande period föregående år. Helåret 2022 var ett rekordår där andelen hållbara biodrivmedel i Sverige uppgick till 26,4 procent.

Utan biodrivmedel hade utsläppen varit 5,5 miljoner ton högre
Nyligen släppte Naturvårdsverket preliminär utsläppsstatistik för 2022. De totala utsläppen minskade med ca 5 procent. Minskningen märks framför allt för arbetsmaskiner och inrikes transporter vilket Naturvårdsverket främst förklarar med ökad elektrifiering och högre inblandning av biodrivmedel. Enligt Naturvårdsverkets preliminära statistik uppgick koldioxidutsläppen från inrikes transporter och arbetsmaskiner år 2022 till 16,5 miljoner ton.

”Enligt vår bedömning skulle utsläppen i Naturvårdsverkets redovisning för 2022 varit en tredjedel högre och uppgått till ca 22 miljoner ton om alla biodrivmedel som levererades under 2022 hade varit fossila”, säger Viktor Gunnarsson, ansvarig för konkurrenskraftsfrågor på Drivkraft Sverige.

Reduktionspliktsnivåerna för åren 2027-2030 – ett oskrivet blad
”Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Regeringens föreslagna sänkning av reduktionsplikten till 6 procent för bensin och diesel kommer att öka utsläppen med 4 miljoner ton koldioxid 2024 jämfört med 2023 och ännu mer jämfört med de nivåer som annars hade gällt 2025 och 2026. Vad som händer efter 2026 när det gäller biodrivmedel i vägtrafiken och för arbetsmaskiner – och därmed för koldioxidutsläppen är ett oskrivet blad. Enligt regeringens promemoria om sänkta reduktionspliktsnivåer som presenterades igår slopas de fastslagna nivåerna för 2027-2030 och regeringen kommer i stället att återkomma senare till riksdagen gällande dessa år", fortsätter Viktor Gunnarsson.

Drivmedelsbranschen bygger publik laddinfrastruktur i snabb takt
År 2022 stod elbilar för 33 procent av nybilsförsäljningen jämfört med drygt 19 procent 2021 och vid årsskiftet 2022/2023 rullade ca 200 000 elbilar på våra vägar runt om i Sverige. Under första kvartalet 2023 var andelen elbilar bland nyregistreringarna 36 procent.

”För att elektrifieringen ska kunna fortsätta i ett högt tempo så behövs det en tillgänglig och publik laddinfrastruktur. Drivkraft Sveriges medlemmar Circle K, OKQ8, Preem och St1 har höga ambitioner och bygger nya laddstationer för både personbilar och lastbilar i snabb takt. I maj 2023 hade medlemsföretagen sammanlagt 200 publika laddstationer med totalt 627 laddpunkter", avslutar Viktor Gunnarsson.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om oss

Drivkraft Sverige är bränsle- och drivmedelsbranschen branschorganisation. Omställningsbarometern, som ges ut fyra gånger per år, mäter trycket i omställningen hos branschen som befinner sig mitt i en omställning från fossilt till fossilfritt. Biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala till 2045.

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye