Fastighetsägarna

Skiljeman avgör hyresförhandlingarna i Stockholm

Dela

Idag vände sig Fastighetsägarna Stockholm till Hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd för att avgöra hyresförhandlingarna om 2024 års hyror i Stockholms stad. Hyresförhandlingarna inleddes i september, men efter tre månaders förhandlingar står parterna fortfarande långt från varandra. Nu blir det upp till en skiljeman att avgöra hyran i Stockholm.

Förhandlingarna om justeringen av hyrorna i Stockholm under nästa år inleddes i september. Precis som föregående år har förhandlingarna baserats på den modell som Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen har enats om. Modellen baseras på kostnadsutvecklingen under de senaste tre åren för att minska risken för att höga kostnader under enskilda år ska få allt för stort genomslag på hyresjusteringen.

- Enligt den gemensamma modellen har kostnaderna ökat med cirka 14 procent. Vi valde att lägga oss på den lägre nivån 12 procent, vilket skulle ge en hyreshöjning på cirka 700 kronor för en vanlig trerummare. Därmed skulle hyresvärden ha tagit den avgjort största delen för de kostnadsökningar landet har drabbats av, säger Nathalie Brard, chef fastighetsmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna väljer nu att använda sig av en ny lagstiftning, som gör det möjligt att låta en skiljeman avgöra hur mycket hyrorna ska höjas. Den processen kan inledas om parterna inte har lyckats nå en överenskommelse tre månader efter det att förhandlingarna inleddes.

- Vi står så långt ifrån varandra och nödgas nu använda skiljemannaförfarandet. Det är tråkigt att vi inte har fått förståelse för att det måste finnas en koppling mellan utvecklingen av intäkterna och kostnaderna. Utan den kopplingen kommer det inte vara möjligt att förvalta hyresrätter på ett långsiktigt hållbart sätt. Då blir det också svårt att vända den kraftiga nedgången vi nu ser i nyproduktionen av hyresrätter, säger Nathalie Brard.

Under november månad har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, utan framgång, även försökt att använda sig av medling för att komma framåt i årshyresförhandlingen. Nu blir det istället hyresnämnden som skyndsamt ska utse en skiljeman. När skiljemannen är utsedd ska tvisten avgöras inom sex veckor. När skiljemannen sagt sitt ska parterna inom två veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse. 

Så fungerar tvistelösningen 
• Tidigast 3 månader och senast 4 månader efter påbörjad förhandling kan någon av parterna vända sig till Hyresnämnden som utser en skiljeman. 
• Hyresnämnden ska utse en skiljeman skyndsamt. 
• Tvisten ska avgöras inom 6 veckor efter att skiljemannen utsetts. 
• Parterna ska sedan inom 2 veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse. 

Nyckelord

Kontakter

Fastighetsägarna Stockholm är en medlems- och branschorganisation för fastighetsägare i Stockholms och i Gotlands län med 4 500 medlemmar. Vi strävar efter en väl fungerande fastighetsmarknad och driver fastighetsbranschens frågor framåt – hållbar stadsutveckling, en välfungerande bostadspolitik, fastighetsägares digitala verklighet. Vi arbetar för en levande stad som utvecklas hållbart, nu och i framtiden.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Sverigebarometern 2024: fortsatt ansträngd ekonomi för många fastighetsägare29.2.2024 07:30:48 CET | Pressmeddelande

2023 blev ett tufft år på fastighetsmarknaden. Höga kostnader och fallande reallöner halverade bostadsbyggandet samtidigt som handeln med fastigheter minskade med drygt 60 procent. Förväntan om lägre räntor och starkare konjunktur ger hopp om en vändning under 2024. Under tiden fortsätter många fastighetsägare att kämpa med svag lönsamhet. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer, som presenteras i dag.

Landets första rekommendationen från skiljeman klar: Hyrorna i Göteborg ska höjas med 5,3 procent26.2.2024 20:54:09 CET | Pressmeddelande

I början av året vände sig Fastighetsägarna GFR till Hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd som skulle avgöra hyresförhandlingarna om 2024 års hyror i Göteborg. Ansökan omfattade omkring 25 000 lägenheter. Under måndagskvällen kom rekommendationen. Skiljemannen anser att en rimlig hyreshöjning för 2024 är 5,3 procent. Fastighetsägarna är djupt kritiska till nivån och till att rekommendationen inte är tydligt motiverad.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye