Moderaterna i Västra Götalandsregionen

GrönBlå Samverkan föreslår Vårdval BUP i Västra Götaland

Dela

GrönBlå Samverkan (M, KD, C, L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att införa ett vårdvalssystem inom den öppna specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

GrönBlå Samverkan (M, KD, C, L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att införa ett vårdvalssystem inom den öppna specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Förslaget syftar inte till att utreda utan att implementera vårdval BUP i Västra Götalandsregionen, med inspiration från genomförandet i Kronoberg.

-Att säkerställa att barn får psykiatrisk behandling i tid är en viktig prioritering för oss. Varje dag av väntan innebär en förlängd period av ovisshet och påverkan på både barnet och dess familj. Genom att införa ett vårdvalssystem inom barn- och ungdomspsykiatrin strävar vi efter att minska väntetider och skapa en effektivare struktur för att ge barn och deras familjer möjligheten till en tidig och konsekvent behandling, säger Lars Holmin (M), regionstyrelsens vice ordförande. 

-Köerna till BUP har länge varit oacceptabelt långa och måste kortas. Alla goda krafter behövs inom barn- och ungdomspsykiatrin. Ideologiska låsningar får inte sätta käppar i hjulet när det handlar om att ge barn och unga med psykisk ohälsa den hjälp de har rätt till. Med fler vårdgivare skapas större förutsättningar för att förbättra och utveckla barn- och ungdomspsykiatrin, säger Stefan Svensson (KD), regionråd.

-  Hälso- och sjukvården för barn och unga måste samverka på alla vårdnivåer. Det är viktigt att ansvarsfördelningen tydliggörs och att samarbetet mellan Elevhälsan, primärvården, vårdval BUP inom öppenvården samt den specialiserade psykiatriska slutenvården på sjukhusen främjas. För att säkerställa en god vårdkvalitet för unga vuxna är det avgörande att garantera en smidig övergång från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Detta måste prioriteras när reformen genomförs. Alla måste bidra till ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem, understryker Cecilia Andersson (C), regionråd.

- Barn och unga som mår psykiskt dåligt ska snabbt få hjälp. Under förra mandatperioden infördes både särskilda UPH-enheter på vårdcentralerna och det regiongemensamma kontaktcentret En väg in med uppdraget att triagera barn och unga till rätt vårdnivå. Det var inte tillräckligt. För många unga med psykisk ohälsa väntar i kö för att få en utredning och behandling. Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin måste förbättras och finnas nära där man bor. Därför är införandet av ett vårdval ett viktigt steg i arbetet, säger Pär Lundqvist (L), regionråd.

Förslaget, baserat på tillämpningen av lagen om valfrihetssystem (LOV), syftar till att förbättra tillgängligheten och minska väntetiderna för patienter i Västra Götalandsregionen. I motionen lyfts den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga samt utmaningarna inom BUP. Trots tidigare ansträngningar har måluppfyllelsen av vårdgarantin varit låg, och väntetiderna har varit betydande. Enligt statistik från december 2023 ligger måluppfyllelsen för antal väntande till första besök på cirka 50 procent, till utredning på cirka 15 procent och till behandling på cirka 32 procent i Västra Götalandsregionen.

Lars Holmin (M)
, vice ordförande regionstyrelsen

Stefan Svensson (KD), regionråd

Cecilia Andersson (C), regionråd

Pär Lundqvist (L), regionråd

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Detta är Moderaterna i Västra Götalandsregionen pressrum. Vi är en del av den politiska oppositionen i Västra Götalandsregionen där Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har en samverkan under namnet GrönBlå Samverkan men ändå bedriver oppositionspolitik som enskilda partier. Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Följ Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Grönblå Samverkan presenterar en satsning om 500 miljoner kronor för att korta vårdköerna inom sjukvården14.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna tilldelar i sina respektive budgetar för 2025 en engångssumma på 500 miljoner kronor till den Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för att upphandla vårdkapacitet. Syftet är att förbättra tillgängligheten, korta köerna och öka måluppfyllelsen för vårdgarantin. Västra Götalandsregionens största utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna. Även om betydande resurser har tillförts har inte regionens sjukhus levererat tillräckligt mycket vård. Våra egna sjukhus spelar en central roll, men när tusentals patienter har väntat för länge på vård behöver vi överväga fler lösningar.

Budgetnyhet: Moderaterna presenterar en trygghetssatsning om 450 miljoner kronor för att stärka ambulanssjukvården från 202511.4.2024 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna prioriterar kärnverksamheten och akutsjukvården som utgör ryggraden i hälso- och sjukvårdssystemet. När olyckor inträffar eller akuta medicinska tillstånd uppstår, är det ambulanssjukvården som utgör den första linjen av livräddande insatser. Snabb och effektiv ambulanssjukvård kan vara skillnaden mellan liv och död för den enskilde patienten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye