Moderaterna i Västra Götalandsregionen

GrönBlå Samverkan: Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att minska väntetiderna

Dela

Västra Götalandsregionen ska vidta omedelbara åtgärder, se över avtal och göra justeringar för att öka andelen upphandlad vård inom ögonsjukvård, ortopedi och gynekologi av externa vårdgivare. Det förslaget lade GrönBlå Samverkan (M, KD, C och L) fram vid onsdagens möte i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

 
- God tillgänglighet till hälso- och sjukvård är en av Västra Götalandsregionens absolut viktigaste frågor. Regionens sjukhus har under en rad år haft problem med långa vårdköer trots att betydande ekonomiska resurser har tillförts. Målsättningen måste vara att invånare ska få den vård de behöver inom vårdgarantins tidsgränser. Patienterna ska inte behöva lida i onödan. Därför det högst angeläget att öka andelen externa utförare, säger Stefan Svensson (KD), regionråd och andre vice ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. 

-Samarbetet med externa utförare är en viktig del av arbetet för att förbättra tillgängligheten och öka måluppfyllelsen för vårdgarantin. Det är ett initiativ som fokuserar på att optimera resurserna och minska väntetiderna för att möta vårdbehoven hos våra medborgare. Genom att öka måluppfyllelsen för vårdgarantin kan vi säkerställa att patienter får rätt vård i rätt tid. Alla insatser behövs, och genom samarbete med externa utförare kan vi säkerställa att vi tar till vara på alla tillgängliga resurser till gagn för patienterna, säger Gustaf Josefson (M) regionråd och ledamot i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.   

- I en tid där vårdköer och långa väntetider är en verklighet för många patienter behöver vi agera. Även om VGRs sjukhus spelar en central roll, behöver vi öka delaktigheten och upphandla mer vård från fristående vårdaktörer. Det är särskilt tydligt inom områden som gynekologi där väldigt många kvinnor i tysthet lider och just nu får vänta alldeles för länge på att få vård, säger Cecilia Andersson (C), regionråd och ledamot i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. 

-Tiotusentals patienter väntar i kö på ett första besök eller en operation i Västra Götaland och det är inte acceptabelt. Vi behöver göra mer och därför föreslår vi nu att mer vård ska upphandlas så köerna kan minska. Den bristande tillgängligheten och de långa köerna gör patienterna ännu sjukare. Fler måste få vård snabbare och då måste vi upphandla all tillgänglig produktion så att fler kan bidra till att korta köerna till vård, säger Pär Lundqvist (L), regionråd och ledamot i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Stefan Svensson (KD), regionråd och andre vice ordförande operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, 0764-96 27 75 

Gustaf Josefson (M), regionråd och ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden 
0735-142619 

Cecilia Andersson (C), regionråd och ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, 070-862 11 46 

Pär Lundqvist (L), regionråd och ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden 
0702-405768 

Kontakter

Bilder

Dokument

Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Detta är Moderaterna i Västra Götalandsregionen pressrum. Vi är en del av den politiska oppositionen i Västra Götalandsregionen där Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har en samverkan under namnet GrönBlå Samverkan men ändå bedriver oppositionspolitik som enskilda partier. Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Följ Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Grönblå Samverkan presenterar en satsning om 500 miljoner kronor för att korta vårdköerna inom sjukvården14.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna tilldelar i sina respektive budgetar för 2025 en engångssumma på 500 miljoner kronor till den Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för att upphandla vårdkapacitet. Syftet är att förbättra tillgängligheten, korta köerna och öka måluppfyllelsen för vårdgarantin. Västra Götalandsregionens största utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna. Även om betydande resurser har tillförts har inte regionens sjukhus levererat tillräckligt mycket vård. Våra egna sjukhus spelar en central roll, men när tusentals patienter har väntat för länge på vård behöver vi överväga fler lösningar.

Budgetnyhet: Moderaterna presenterar en trygghetssatsning om 450 miljoner kronor för att stärka ambulanssjukvården från 202511.4.2024 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna prioriterar kärnverksamheten och akutsjukvården som utgör ryggraden i hälso- och sjukvårdssystemet. När olyckor inträffar eller akuta medicinska tillstånd uppstår, är det ambulanssjukvården som utgör den första linjen av livräddande insatser. Snabb och effektiv ambulanssjukvård kan vara skillnaden mellan liv och död för den enskilde patienten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye