KK-stiftelsen

96 miljoner till företagsforskarskolor ska stärka svensk konkurrenskraft

Dela

KK-stiftelsen har beviljat medel till sex stycken forskarskolor som ska drivas av högskolor och nyare universitet i samverkan med företag. Totalt omfattar hela satsningen 96 miljoner kronor och utbildning av 46 industridoktorander under en sexårsperiod. Bland lärosätena som beviljas medel finns Karlstads universitet som nu får möjlighet att starta två forskarskolor inom högaktuella områden.

Satsningen görs inom ramen för KK-stiftelsens program Företagsforskarskolor och innebär att industridoktorander ges möjlighet att fördjupa sig i företagsnära forskningsfrågor. Forskarskolorna bidrar också till profilering av lärosätet. Tre helt nya forskarskolor kommer att starta och tre pågående får möjlighet att utvecklas genom att ta in ännu fler doktorander.

– För att stärka kapaciteten för forskning inom områden viktiga för både lärosäten och näringsliv krävs det en kontinuerlig tillförsel av forskarutbildade. Industridoktorander bidrar till en kompetenshöjning för företagen, och tillsammans med forskningen som bedrivs, till företagens konkurrenskraft. Det finns ett stort intresse både för samverkan mellan lärosäten och från företagen, i vår nya satsning kommer 44 företag att medverka, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– KK-stiftelsen är en av de största finansiärerna i Sverige av företagsforskarskolor. Sedan 90-talet har vår finansiering haft stor betydelse för uppbyggnaden av profilerade FoU-miljöer med både kapacitet och kvalitet vid högskolor och de nyare universiteten. Och vi ser att utvecklingen fortsätter att accelerera.

Två nya forskarskolor vid Karlstads universitet

Vid Karlstads universitet kommer man att satsa på hållbar tillverkningsindustri inom forskarskolan EXACT och cybersäkerhet inom forskarskolan SIGS-CyberSec.

– I forskarskolan EXACT ska vi utveckla energieffektiva digitaliserade produktionsprocesser och biobaserade produkter, säger Karin Granström, professor vid Karlstads universitet. Vi vill utveckla ett innovativt industriellt forskarprogram och utbildningsnätverk inom bioekonomi som kombinerar aspekter av ekonomi och smart digitalisering. Vi ska anta nio doktorander från nio företag och samarbeta med flera branschorganisationer och Chalmers tekniska högskola, till exempel blir tillgången till regionala testbäddar för prototyputveckling mycket användbart.

– Cybersäkerhet är en av de mest kritiska utmaningarna för vårt samhälle och för nationell säkerhet. Incidenterna ökar samtidigt som det finns en brist på cybersäkerhetskompetens inom industrin och andra sektorer. Nu startar vi den första företagsforskarskolan, SIGS-CyberSec, på området för att utveckla industriell kompetens och expertis på forskningsområdet och stärka cybersäkerhetsprofilerna vid de lärosäten som medverkar, säger Simone Fischer-Hübner, professor vid Karlstads universitet. Vi ska anta åtta doktorander och åtta företag kommer att medverka tillsammans med oss, Blekinge Tekniska Högskola, Försvarshögskolan och Örebro universitet.

Följande företagsforskarskolor beviljas medel

Sökande lärosäte Företagsforskarskola Summa
Högskolan i Gävle Future Proof Cities+ (FPC+) 15 120 000 kronor
Karlstads universitet Svensk företagsforskarskola i Cybersäkerhet (SIGS-CyberSec) 16 200 000 kronor
Karlstads universitet EXACT - Excellence in Advancing for a Circular Transition 19 440 000 kronor
Mälardalens universitet RELIANT - Forskarskola för resilienta intelligenta autonoma system 19 440 000 kronor
Mälardalens Universitet INDTECHPLUS - Industrial Technology Graduate School   10 800 000 kronor
Linnéuniversitetet Dataintensiva Tillämpningar+ (DIA+) 15 120 000 kronor

Nyckelord

Kontakter

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 382 projekt (årsskiftet 2021/2022).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning21.6.2022 10:14:44 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser24.5.2022 10:07:12 CEST | Pressmeddelande

Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover. Det ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. KK-stiftelsen beviljar nära sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska ske i samverkan med näringsliv – och där man bland annat ska använda sig av artificiell intelligens.

Karlstads universitet beviljas 48 miljoner till stort projekt inom datavetenskap19.5.2022 11:11:54 CEST | Pressmeddelande

Digitaliseringen genomsyrar alla delar av vårt samhälle och fyller en viktig roll i vår strävan mot ett mer hållbart samhälle. En generell utveckling är att vi går mot datadrivna nät och tjänster. Med stöd från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Karlstads universitet tillsammans med företag bland annat undersöka hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum