Transportföretagen

Ett förstärkt korttidspermitteringsstöd behövs återigen för sjöfarten

Dela

Sjöfarten, och speciellt färjesjöfarten, har ekonomiskt drabbats mycket hårt under coronapandemin på grund av de restriktioner som stoppat en stor del av resandet. Tidigare har branschen hjälpts något av regeringens förstärkta korttidspermitteringsstöd. När det förstärkta stödet inte finns att söka riskerar delar av sjöfarten att hamna i en krissituation, detta skriver branschorganisationen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och fackföreningarna Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen i ett brev till finansminister Mikael Damberg.

Foto: Transportföretagen
Foto: Transportföretagen

- Färjor till och från Sverige utgör en viktig länk både för transporter av gods och passagerare. I fråga om godstransporter står färjorna för en betydande del av transporterna av både svensk export och import. Mer än 60 procent av svensk utrikeshandel sker inom den inre marknaden och en stor andel av dessa transporter går med färjorna. Sjöfart och då inte minst färjorna är i denna del en viktig del för att upprätthålla både industrins värdekedjor och svensk försörjning, skriver parterna bland annat i brevet till finansministern.

Parterna menar att det är av största vikt att det förstärkta korttidspermitteringsstödet återinförs.

- Vi ser att för passagerarsjöfarten, i likhet med andra branscher där restriktionerna syftar till att minska att människor träffas, så är det just det förstärkta korttidspermitteringsstödet som varit effektivt. Sjöfarten har dessutom svårt att ta del av exempelvis omställningsstödet eftersom det inte är utformat för hur rederiverksamhet bedrivs, säger Marcus Dahlsten, VD för Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

- Sjöfarten är en viktig näring i sig och är dessutom viktig för andra näringar så som besöksnäring och svensk exportindustri. I och med att merparten av vår import kommer sjövägen är sjöfarten dessutom helt avgörande för den svenska försörjningsberedskapen och det vore mycket olyckligt om man nu låter delar av branschen falla på målsnöret när Sverige haft åtgärder på plats som fungerat som stöd genom hela pandemin. Därför är det av största vikt att det förstärkta korttidspermitteringsstödet återinförs, säger Anders Hermansson, tf. VD Svensk Sjöfart.

En farhåga hos både fackföreningen och branchorganisationen är att utan åtgärder så tvingas sjöfarten till drastiska åtgärder.

- Vi ser redan att det införs begränsningar i linjer och att rederier ändrar rutter för att ställa om. Detta drabbar givetvis Sverige negativt och det är viktigt att regeringen förstår vilka konsekvenser det blir om sjöfarten inte fungerar. Både för det säkerhetspolitiska läget, svensk industri och gällande vikten av sjöfarten för besöksnäringen vore det mycket olyckligt om krisen för sjöfarten förvärras, säger Mikael Huss, VD Sjöbefälsföreningen.

- Redan har många tvingats säga upp personal under pandemin och det är av största vikt för Sverige att inte ytterligare samhällsviktig personal tvingas sägas upp. Dessa personer besitter mycket viktig kunskap och erfarenhet både nu och under en återstart och skulle läget förvärras riskerar vi att i det långa loppet vara i en situation där vi inte har tillräcklig tillgång till sjöpersonal. Vi hoppas därför att regeringen hörsammar vår vädjan om att återinföra det förstärkta korttidspermitteringsstödet, säger Kenny Reinhold, ordförande Seko Sjöfolk.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Transportföretagen
Foto: Transportföretagen
Ladda ned bild
Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen
Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Ny vägstatistik pekar på stora brister i vägunderhållet – Här är hela listan inför sommaren24.5.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ny statistik visar att standarden på landets vägar är alldeles för låg och investeringarna i vägunderhåll är inte tillräckligt stora ens för att säkerställa dagens låga nivå. Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. Nu krävs stora satsningar för att inte säkerhet och effektivitet på våra vägar ska bli ännu sämre än idag. Transportföretagen har låtit uppdatera analysdata från 2021 med de senaste tillståndsuppgifterna från Trafikverket inför sommaren.

Arlanda måste fungera – flygbranschen begär möte med Morgan Johansson19.5.2022 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

De långa köerna till flygplatsernas säkerhetskontroller med missade avgångar och upprörda resenärer har tyvärr inte undgått någon. Nu vill flygbranschen att myndigheterna underlättar för flyget att återanställa tidigare personal samtidigt som mer resurser måste till för att ytterligare korta den generella handläggningen. Säkerhetsprövningen måste genomföras men både kan och behöver effektiviseras menar Transportföretagen.

Ny rapport visar på brister i upphandling av kollektivtrafik18.5.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sveriges regioner upphandlar varje år kollektivtrafik för cirka 52 miljarder kronor. Idag publicerar Sveriges Bussföretag en rapport om hur upphandlingarna av regional busstrafik för 2021 genomförts. Rapporten visar på flera goda exempel men pekar också på brister. Bland annat följer alla regioner inte branschens indexrekommendationer, rekommendationer som tagits fram gemensamt av nationella företrädare för kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag och som i sig möjliggör en hållbar utveckling av kollektivtrafiken.

Transportföretagen och Göteborgsregionen vill råda bot på mekanikerbrist17.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det råder stor brist på personbils- och lastbilsmekaniker i Sverige. Bara i Göteborgsregionen saknas nära 300 mekaniker, vilket är en stor del av landets totala behov. Därför startar Göteborgsregionens kompetensnav nu en valideringsinsats, där personer som har rätt kompetens för att arbeta som mekaniker, men som saknar fullständiga betyg, kan få sina kunskaper validerade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum