Lantbrukarnas Riksförbund

Europeiska läkemedelsmyndigheten: Sverige använder minst antibiotika i EU

Dela

Användningen av antbiotika i Sverige är minst antibiotika i EU. Sveriges bönder befäster positionen som världsledande inom god djurhållning. I botten ligger Cypern, Italien och och Spanien. Det visar Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning. – Svenska djurbönder kan vara extra stolta. Det är ett bevis på att det dagliga arbetet på gården ger resultat och att Sverige påverkar vår omvärld i positiv riktning, säger LRFs veterinära expert Anna Forslid.

EU i stort minskar antibiotikaanvändningen, vilket är viktigt i ett globalt perspektiv. Nu stärks EU-reglerna kring antibiotikaanvändningen. En åtgärd som LRF under många år har arbetat för. Antibiotikaresistens anses av bland annat Världshälsoorganisationen, WHO, vara ett växande hot mot människors och djurs hälsa.

Jämfört med 2017 ökade den svenska antibiotikaanvändningen marginellt under torkaåret 2018, men redan 2019, enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, sjönk den till lägre nivåer igen.

I Sverige ligger vi redan på en så låg nivå, att det bara behövs att det blir sjukdom i några få besättningar för att det ska få genomslag. Ur djurskyddssynpunkt finns det ingen anledning att komma ner till noll och sluta helt med antibiotika. Vi ska fortsätta att använda antibiotika utefter väl avvägda beslut. Det viktiga är att så långt det går ge individuell behandling, säger LRFs Anna Forslid.

– När vi har studiebesök från EU har vi kunnat vara tydliga med det framgångsrika och varsamma förhållningsätt svenska veterinärer förskriver antibiotika. Den övervägande delen av den antibiotika som förskrivs i Sverige är dessutom smalspektrum-antibiotika som minimerar risken för resistensutveckling, säger Anna Forslid.

Så här ser användningen av antiobiotika ut i EU 2018 i skattad vikt

10-20 gram: Sverige 12,5 mg per kilo skattad vikt, Finland 18,7

30-40:           Litauen 33,1, Luxemburg 33,6, Lettland, 36,1, Danmark 38,2

40-60:          Slovenien 43,2, Irland 46, Slovakien 49,3, Österrike 50,1, Estland 53,3,                               jeckien 57, Nederländerna 57,5

60-80:          Frankrike 64,2, Kroatien 66,8

80-100:        Rumänien 82,7, Tyskland 88,4, Grekland 90,9

100-150:      Belgien 113,1, Bulgarien 119,6

150-200:      Malta 150,9, Polen 167,4, Ungern 180,6, Portugal 186,6

200-400:      Spanien 219,2, Italien 244

400-:            Cypern 466,3

För mera information, kontakta Anna Forslid, veterinär expert, LRF: 010-184 25 31 eller LRF press 010-184 40 70

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Regeringen utreder gårdsförsäljning av alkohol – LRF: Ett lyft för hela Sverige14.11.2020 11:01:58 CETPressmeddelande

Här kommer ett glädjebesked till den starkt växande dryckesbranschen: Regeringen utreder möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. ¬– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Miljömålet för svensk skog en hägring som hotar landsbygden3.11.2020 08:32:57 CETPressmeddelande

Det svenska miljömålet för Levande skogar kan inte nås, oavsett vilka åtgärder som vidtas. Målen motarbetar dessutom en utveckling av svensk landsbygd. LRF Skogsägarna kräver därför idag en översyn av miljömålet för den svenska skogen. – För att målet ska upplevas som eftersträvansvärt av skogsbrukets aktörer måste det vara motiverande och upplevas som möjligt att nå. Idag är det en hägring som myndigheterna hela tiden flyttar längre bort, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

Vildsvinssmitta bedöms ligga bakom allvarlig salmonella28.10.2020 13:46:22 CETPressmeddelande

Smitta från vildsvin är enligt Jordbruksverket den troliga förklaringen till att den allvarliga salmonellavarianten Choleraesuis upptäckts på två gårdar i Skåne. Denna salmonellatyp har inte funnits på grisar i Sverige på över 40 år, men har nu påvisats hos både vildsvin och tamgrisar. Spåren pekar alltså mot att vildsvin är den troliga källan till smittan i de två tamgrisbesättningarna i Skåne. Vildsvinen kan med andra ord utgöra reservoar och smittspridare för choleraesuis vilket behöver undersökas snarast.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum