Lantbrukarnas Riksförbund

Föreslår ny stor satsning på minskad övergödning

Dela

Fempartssatsningen LEVA, som ska minska övergödningen i sjöar och vattendrag, stärks i dagens övergödningsutredning som menar att det behövs fyra gånger så många lokala vattensamordnare som idag. – Det är glädjande att det lokala arbetet bland svenska lantbrukare bedöms så positivt, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF.

Idag fredag 28 februari överlämnades betänkandet för utredningen ” Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete” till regeringen. Bland utredningens många förslag finns bland annat att:

  • kommunerna ska få en större roll i övergödningsarbetet
  • EU:s miljöersättningar baseras på miljöeffekt istället för betalning per hektar
  • vattenbruk ska underlättas
  • undantag från strandskydd vid våtmarker för näringsrening
  • det behövs fler lokala vattenåtgärdssamordnare

Fem parter samarbetar inom det regeringsfinansierade projektet LEVA (Lokalt engagemang för vatten) sedan ett år tillbaka. Det är Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna samt de fem regionala vattenmyndigheterna. I LEVA har det anställts 20 personer som arbetar som lokala koordinatorer och inspiratörer för att få fler miljöåtgärder gjorda. Signalerna från LEVA-samordnarna i fält om samarbete med lantbrukare och andra är goda och de bidrar till konkreta förbättringar. En utvärdering och rapport kommer under året att överlämnas till regeringen.

– I Sverige har vi länge arbetat med övergödningsfrågan och det har funnits en önskan om att hitta nya arbetssätt. Därför är det glädjande att utredningen ger ett erkännande för den nya metoden som LEVA innebär. Om antalet lokala vattensamordnare skulle öka från 20 till 80, som utredningen menar är behovet, skulle det betyda att vi kan ta ett rejält kliv fram i övergödningsfrågan, säger Markus Hoffmann, vattenexpert på LRF.

Sverige är det fjärde landet i Europa som har påbörjat ett systematiskt sätt att arbeta lokalt med övergödningsfrågan på landsbygden. I Sverige förstärks det arbetet med samverkan med Greppa Näringens gårdsrådgivning om minskad övergödning.

Lantbruket jobbar med olika insatser för att minska fosfor- och kväveläckage exempelvis:

  • Förbättrad markstruktur som minskar jorderosion och minskad jordbearbetning
  • Effektivare hantering av stallgödsel och precisionsgödsling med satellitbilder
  • Fler våtmarker
  • Fånggrödor som minskar kväveläckage

LEVA är finansierat av regeringen som ett uppdrag till HaV. 20 personer i utvalda avrinningsområden från Skåne till Västerbotten inspirerar, koordinerar och skapar åtgärdsverkstad på ett systematiskt sätt med människor på landsbygden.

Läs mer: https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/leva---lokalt-engagemang-for-vatten/pilotomraden-med-atgardssamordnare.html

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70 eller Markus Hoffman, LRFs vattenexpert 070-527 54 44

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRF: Arbetskraftsbehovet till lantbruket måste snabbt lösas31.3.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

35 000 svenskar har hittills permitterats på grund av coronakrisen. Samtidigt är behovet av kompetent personal till vårbruk, skogsplantering och trädgårdsnäring inom lantbruket mycket stort. Regeringens fjärde krispaket stödjer bara till en del lantbruksföretag med akut arbetskraftsbehov. ¬ – Det är väldigt bråttom. Vi är med stormsteg på väg in i den mest intensiva säsongen i lantbruket, och det saknas tusentals människor som skulle ha varit på väg till Sverige för att jobba hos oss. Samtidigt vet vi inte hur länge covid-19 påverkar samhället. Vi måste kraftsamla för att säkerställa vår inhemska produktion av livsmedel vilket är särskilt viktigt om krisen blir långvarig, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

Lantbruket berett att ta emot 8 000 permitterade23.3.2020 16:30:00 CETPressmeddelande

Livsmedelskedjan har, undantaget restaurangnäringen, hittills klarat sig bra i coronakrisen. Butikshyllorna fylls ständigt på med nya svenska livsmedel. Nu öppnar Sveriges bönder och det gröna näringslivet armarna för att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer. En första beräkning är att 8 000 personer kan erbjudas arbete. ¬– Många av företagen i primärproduktionen och resten av livsmedelskedjan har just nu både behovet och möjligheterna att ge folk arbete, om vi får rätt beslut tillräckligt snabbt från regeringen, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

Viktigt besked att livsmedelsproduktion klassas som samhällsviktig21.3.2020 13:03:03 CETPressmeddelande

Regeringen klassar svensk livsmedelsproduktion som en samhällsviktiga funktion. LRF är nöjt med beslutet och Sveriges bönder lovar att göra allt för att kunna fortsätta att producera och leverera livsmedel. – Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen av livsmedel är en viktig uppgift för att samhället ska fungera, både i normalläget men kanske framförallt under kriser som den vi nu upplever. Nu är det nödvändigt att lantbrukets personal ges förutsättningar att kunna gå till jobbet precis som vanligt, för att vi ska kunna fortsätta leverera mat från gård till bord på ett tryggt sätt, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum