Skogsindustrierna

Fortsatt högt tempo i skogsindustrin

Dela
Det går bra för svensk skogsindustri. Produktionstakten är stark, priserna är kvar på höga nivåer och ser dessutom ut att fortsätta stiga när det gäller trävaror, förpackningsmaterial och massa. Det visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport "Så går det för skogsindustrin".
Fotograf: Emil Nordin
Fotograf: Emil Nordin

– Det fanns förväntningar på fortsatt men avtagande tillväxt i världsekonomin. Dessa utsikter har grusats på grund av Kinas nolltoleranspolitik mot covid och kriget i Ukraina. Skogsindustrin har hittills i år gått bra. Framöver kan industrin dock mer påtagligt påverkas av flaskhalsarna inom logistiken, de markant högre transport- och energipriserna och en allmänt svagare global efterfrågan, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna. 

Efterfrågan på svenska trävaror är fortsatt stor. Under 2021 slog de svenska sågverken produktionsrekord. Leveranserna har under 2022 fortsatt att ligga på höga nivåer och i mars uppnåddes de största leveranserna någonsin för en enskild månad. Under första kvartalet 2022 var produktionen fyra procent högre jämfört med 2021.

– Sverige spelar en viktig roll genom att kunna erbjuda Europa, och andra delar av världen, ett alternativ till ryska trävaror när rysk export begränsas. Hur marknadsbalansen sedan utvecklas framöver är osäkert. Inte minst är det ovisst hur inflödet av ryska trävaror till Europa verkligen har sett ut innan sanktionerna slagit igenom fullt ut i början av juli, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker trävaror på Skogsindustrierna.

För grafiskt papper har svag lönsamhet och nedlagda bruk lett till att produktionen minskat – och denna nedgång väntas fortsätta. Till och med april låg produktionen 14 procent lägre än året innan. Samma tendens märks på den europeiska marknaden där flera bruk ställer om från produktion av grafiskt papper till förpackningsmaterial. Minskad produktionskapacitet, ökade energikostnader och en långvarig strejk i Finland har bidragit till högre försäljningspriser för svenskt grafiskt papper.

För förpackningsmaterial har de genomsnittliga försäljningspriserna ökat på ett år med mellan 20 och 30 procent. Ökade kostnader för insatsvaror och logistik, tillsammans med stark efterfrågan har sannolikt drivit upp priserna. Exempelvis har priserna på massa stigit snabbt och priserna är nu på nya rekordnivåer, vilket direkt påverkar de bruk som inte har egen massatillverkning. Massapriserna ökade under det senaste året med 14 procent.  

– Blickar vi framåt finns faktorer som talar för en ökad efterfrågan på förpackningsmaterial. Inom denna industri sker också nya investeringar, vilket ger en ökad möjlighet att tillmötesgå en växande efterfrågan. Det finns samtidigt orosmoln på kort sikt kopplat till flaskhalsar och en allmänt svagare konjunktur, säger Katrin Heinsoo, marknadsanalytiker för papper och massa, Skogsindustrierna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotograf: Emil Nordin
Fotograf: Emil Nordin
Ladda ned bild

Dokument

Om

Skogsindustrierna
Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 Stockholm

+46 8 762 72 00http://www.skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Rekordstarkt år för skogsindustrin – men orosmoln vid horisonten2.3.2023 07:40:00 CET | Pressmeddelande

Trots dämpad global ekonomisk utveckling och en osäker världsmarknad blev 2022 ett rekordstarkt år för den svenska skogsindustrin. Aldrig tidigare har skogsindustrin exporterat till ett så högt värde. Men nu hotar orosmoln vid horisonten i form av höjda räntor, energipriser och osäkerhet på exportmarknader. Det är några av slutsatserna i Skogsindustriernas senaste marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin” för helåret 2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum