Vänsterpartiet Malmö

Glädjande vänstervinster!

Dela
På dagens kommunfullmäktigemöte behandlas två Vänsterpartistiska motioner om trafik och tillgänglighet. Den ena handlar om tillgänglighet i kommunfullmäktigesalen och den andra om cykelparkeringar vid Folkets Park.
Emma-Lina Johansson (V). Fotograf: Emmalisa Pauly (måste anges i tryck)
Emma-Lina Johansson (V). Fotograf: Emmalisa Pauly (måste anges i tryck)

Emma-Lina Johansson (V) har i en motion föreslagit att anlägga fler cykelparkeringar vid östra sidan av Folkets Park. I motionen föreslås att bilparkeringsplatser längs med Falsterbogatan, i anslutning till Barnens scen, görs om till cykelparkeringar som innefattar möjlighet för både vanliga cyklar, flera lådcyklar och trehjulingar eller andra cyklar anpassade för personer med funktionsnedsättning. 

- Det här är en liten seger för att öka tillgängligheten till Folkets Park för alla! Det är också ett steg i rätt riktning mot att minska biltrafiken till centrala platser och öka möjligheterna för alla att använda mer miljövänliga fordon på väg till vår fantastiska Folkets park, säger Emma-Lina Johansson (V), oppositionsråd, i en kommentar. 

Carin Gustavssons (V) motion om att tillgänglighetsanpassa Malmös kommunfullmäktigesal för såväl kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare som för åhörare bifölls redan i september. Kommunfullmäktige gav funktionsstödsnämnden i uppdrag att genomföra översynen med stöd av Malmö stads tillgänglighetssamordnare och det uppdraget återrapporteras på dagens kommunfullmäktigemöte. 

- Det är glädjande att ta del av den gedigna granskning som genomförts. Men granskningar i all ära, det viktigaste är att ganskningens resultat leder till konkreta förändringar som bidrar till att göra kommunfullmäktiges sal tillgänglig för fler. Malmöbor med funktionsnedsättning ska kunna ta del av den lokala demokratins högborg på lika villkor och därför måste även arbetet med implementering återrapporteras till kommunfullmäktige, säger Carin Gustafsson (V), ledamot i kommunfullmäktige. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emma-Lina Johansson (V). Fotograf: Emmalisa Pauly (måste anges i tryck)
Emma-Lina Johansson (V). Fotograf: Emmalisa Pauly (måste anges i tryck)
Ladda ned bild
Carin Gustafsson (V)
Carin Gustafsson (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Förbättra rehabiliteringsprocessen29.3.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler, istället behövs både nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna. Samtidigt vittnar många sjukskrivna medarbetare och tidigare anställda inom Malmö stad om svårigheter att rehabiliteras tillbaka till arbete eller få möjlighet att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter inom hela staden.

Vräk inte barn!24.3.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Just nu pågår utredningen ”Uppsägning av hyresgäster som begått brott” som ska ”se över den hyresrättsliga regleringen kring uppsägning av hyresavtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, begått brott i lägenheten eller i närområdet”. Det var den förra regeringen som tillsatte utredningen, men nu har regerings­partierna och SD gått ut med att de vill gå ännu längre. De riktar särskilt in sig på att öka möjligheterna att vräka hela familjer på grund av vad någon i familjen gjort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum