Lantbrukarnas Riksförbund

Hållbarhet präglar årets 10 viktiga frågor för Sveriges bönder

Dela

Hösten och vintern 2021 präglades av de skenande priserna på el, bränsle och energi. Men det hände mycket positivt under året. Jord- och skogsbruket hade nyckelrollen för att lösa det politiska dödläget. Här har vi samlat 10 viktiga nyheter under året som har gått.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström kan se tillbaka på ett händelserikt år.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström kan se tillbaka på ett händelserikt år.

1. Skogen
Sällan har det stormat så mycket i skogsfrågan som under 2021. Det skrevs spaltmeter om det svenska skogsbruket i de svenska tidningarna, det var långa debatter i EU och den blev också en av två avgörande frågor för att Sverige skulle få sin första kvinnliga statsminister. ”Äganderätten i skogen ska stärkas. Det är grunden för att i ökad utsträckning kunna ta tillvara skogens potential för ekonomi, klimat och miljö”, sa Magdalena Andersson i sin regeringsförklaring när hon blev statsminister. Regeringen tydliggjorde samtidigt att registrering av nyckelbiotoper upphör. Några veckor senare vann tre skogsägare mot staten i Mark- och miljödomstolen och får därmed rätt till ersättning när de hindrats att bruka sin mark på grund av artskyddsregler.

2. Strandskyddet
Den andra nyckelfrågan för att lösa den politiska krisen handlade om strandskyddet. Det finns nu ett förslag från regeringen som ska underlätta byggande av bostäder och utvecklande av verksamheter på landsbygden. ”Strandskyddet ska bli differentierat. Det ska bli lättare att bygga på landsbygden, samtidigt som strandskyddet i högexploaterade områden förstärks”, sa Magdalena Andersson. Under 2022 kommer LRF fortsätta att jobba för att regelverket tydliggörs så att det blir synbara effekter.

3. Klimatet
För några år sedan pratades det om bidöden. Sveriges bönder snackade inte, de agerade. Under 2021 planterade de 12 500 kilometer blommande kantzoner. Det motsvarar sträckan mellan Malmö och Umeå. Dessutom har 500 hektar åkrar i träda såtts med blommor. Att intresset för djur och natur är stort i bondeleden visar också alla andra klimatsmarta åtgärder som har gjorts under året. Enligt en beräkning har åtgärderna lett till att koldioxidutsläppen från svenska bönder har minskat med 88 000 ton – bara i år.

4. Minskat regelkrångel
LRF har under flera år jobbat för en effektivare miljöprövning. Strax innan jul tog regeringen första steget mot en myndighetsgemensam vägledning för miljöprövning.
”Det ska vara lätt att göra rätt. Effektiva prövningsprocesser bygger på att alla aktörer vet vad som förväntas av dem”, sa klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.
Uppdraget, som har getts till Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Domstolsverket, ska redovisas senast den 30 juni.

5. Regeringens strategiska plan för EU:s stöd till Sveriges bönder
Högre krav, men mindre ersättning. Så kan man sammanfatta framtidens Eu-styrda jordbrukspolitik. Men på den positiva sidan hittar vi en miljardsatsning på unga lantbrukare. Viktig fråga eftersom nära hälften av Sveriges lantbrukare börjar närma sig pensionsåldern.

6. Gårdsförsäljning
Tredje gången gillt blev det för de statliga utredningarna om alkoholförsäljning på gårdsnivå. Statens utredare Elisabeth Nilsson föreslår viss gårdsförsäljning av alkohol. Förslaget är onödigt restriktivt, men ett steg i rätt riktning. Förslaget har också en prövotid på sex år, därefter ska det utvärderas.

7. Maten
För elfte året i rad visade svenskt lantbruk på minst antibiotikaanvändning i EU. Att svenskproducerad mat håller världsklass märks även i våra val av matinköp. Allt fler väljer hållbart producerade produkter i butik, och när restaurangbesöken minskade så minskade också importen av framför allt kött. Men även svensk frukt och grönt tar andelar. På fem år har svenska frukt- och grönsaksproducenter ökat omsättningen med 1,5 miljarder. Det gynnar inte bara jobben på landsbygden, det gynnar även klimatet eftersom 87 procent av svenskt frukt och grönt i växthus produceras fossilfritt. Den 1 november trädde dessutom Eus nya lag om osjyssta handelsmetoder i livsmedelskedjan (UTP) i kraft, vilket stärker böndernas ställning och ger bättre förutsättningar för en ökad svensk livsmedelsproduktion.

8. Ny landsbygdsminister
Det var ofta tomt på den svenska ministerstolen i de viktiga EU-mötena under hösten. Det som skulle vara ett kort vikarieinhopp av en redan arbetsbelastad näringsministern blev en hel termin. Men till slut var hon på plats - Anna-Caren Sätherberg. Och efter bara några dagar på posten var hon i samtal med Palle Borgström om det akuta kostnadsläget för landets lantbrukare.

9. Vattendirektivet
Regeringen har begärt överprövning, precis som Havs- och Vattenmyndigheten och ett 40-tal kommuner av Vattendirektivet. Allt började med att LRFs kommungrupp uppvaktade Grästorps kommun och visade vilka konsekvenser Vattendirektivet skulle föra med sig. Dessutom har det blivit lättnader i de nya reglerna om dikesunderhåll och enklare regler för vattenskyddsområden.

10. Naturbruksgymnasierna
Det är tuffa tider nu med de rusande priserna på insatsvarorna. Men framtiden ser ljus ut, naturbruksgymnasierna ökar överlägset mest av alla yrkesutbildningar. LRFs framgångsrika arbete med Jobba Grönt har gett resultat. 2021 har det högsta söktrycket till naturbruksutbildningar sedan 2009. Allt fler yrkesbytare visar också intresse för den gröna näringen, både vad det gäller att jobba och studera.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

LRFs förbundsordförande Palle Borgström kan se tillbaka på ett händelserikt år.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström kan se tillbaka på ett händelserikt år.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel5.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. Idag presenteras kvartal fyra som visar att den återhämtning vi såg i kvartal tre har stannat av och att totalindexet nu visar på en svag tillbakagång. Oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder fortsätter att prägla indexet även detta kvartal. Till det kommer nu också höstens räntehöjningar, som påverkar framtidstron för de kapitalintensiva branscherna inom de gröna näringarna. Sedan kvartal tre har även oron för framtida efterfrågan i konsumentled vuxit sig starkare, vilket är oroande.

LRF säljer dotterbolaget Macklean: ”Hos Vergenta får Macklean ännu bättre möjligheter att växa”30.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Efter 11 år inom LRFs sfär säljer LRF helägda konsultbolaget Macklean till konsultbolaget Vergenta. "Macklean har varit ett mycket uppskattat konsultbolag inom LRF-koncernen, och levererar dagligen stort värde till företagen i det gröna näringslivet. Vi tror på Macklean men ser att bolaget kan utvecklas ännu bättre framåt med en industriellt mer lämplig ägare än LRF. Vi är övertygade om att vi med Vergenta som ny huvudägare ger bolaget ännu bättre förutsättningar att kunna växa och fortsätta leverera hög strategisk och affärsmässig nytta till olika delar av det gröna näringslivet", säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

LRF om djurvälfärdsutredningen: Viktigt att vår goda djurvälfärd bibehålls och att konkurrenskraften värnas22.11.2022 14:00:37 CET | Pressmeddelande

Direktiven till en djurvälfärdsutredning ska vara klara innan årsskiftet. Det meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen. LRFs förbundsordförande Palle Borgström är positiv till beskedet. ”Det viktiga i direktiven är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som vi värnar det svenska lantbrukets konkurrenskraft”, säger Palle Borgström.

Skogsägarrörelsen enade om frivillighet som naturskydd: ”Kan Norge så kan Sverige”  22.11.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

LRF och skogsägarföreningarna har tagit fram en ny arbetsmodell för framtidens naturskydd. Frivillighet och god kommunikation med markägaren ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete. Utgångspunkten är att alla skogsägare i Sverige ska känna sig trygga i att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora rätten till sin skog.

LRF positiv till budgetpropositionen – men regeringen missar chansen att utnyttja EUs höjda tak för krisersättning8.11.2022 10:51:15 CET | Pressmeddelande

Förlängning av återbetalning av dieselskatt, fortsatt satsning på Klimatklivet och utbyggnad landsbygdens infrastruktur är några av punkterna som LRF är positiva till i regeringens budgetproposition som presenterades i dag. ”Regeringen och vi är överens i många frågor. Det gläder oss och möjliggör vårt fortsatta arbete för ett hållbart jord- och skogsbruk. Vi saknar dock höjningen av stödtaken som EU-kommissionen har föreslagit”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum