Region Uppsala

Kombinationsresor med cykel lyfts fram i nya trafikförsörjningsprogramme

Dela

Kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik ska förstärkas, så att det blir lättare att ta sig hela resan från dörr till dörr. Det är en av nyheterna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län, som antogs av regionfullmäktige idag.

Johan Örjes (C), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Johan Örjes (C), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

- Grundfilosofin i det nya programmet är att det ska vara enkelt och attraktivt att resa, både i tätorter och på landsbygden. Det ska genomsyra hela planeringen av kollektivtrafiken. Det gör att fler kan välja cykel och kollektivtrafik istället för bilen, säger Johan Örjes (C), ordförande för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Trafikförsörjningsprogrammet revideras en gång per mandatperiod och beskriver i stora drag hur kollektivtrafiken ska utvecklas under de närmaste tio åren.

Det nya trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig fram till 2030 och innehåller ett helt nytt avsnitt som beskriver ”Hela resan-perspektivet”. Där ingår faktorer som biljettsystem och information, hållplatser och fordonens utformning, service och utbud i anslutning till kollektivtrafiken och möjligheten till kombinationsresor, där cykeln sägs ha en nyckelroll. Satsningar på cykelvägar och pendlarparkeringar vid kollektivtrafikens knutpunkter lyfts också fram som viktiga för att öka det hållbara resandet.

Andra exempel på utvecklingsområden som lyfts fram i trafikförsörjningsprogrammet är:

  • att utveckla det digitala kundmötet och skapa ett attraktivare och enklare biljettsystem
  • att se över den lokala trafiken i Enköping, Bålsta och Knivsta
  • arbetet inom ramen för Uppsalapaketet
  • att se över trafikeringen till Akademiska sjukhuset
  • att ta med barnperspektivet utvecklingen av kollektivtrafiken.

Regionfullmäktige beslutade att anta det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län 2020-2030.

(SD) yrkade på återremiss. Detta avslogs.

Nyckelord

Kontakter

Johan Örjes (C), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, tel 070-611 52 51

Bilder

Johan Örjes (C), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Johan Örjes (C), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Folkhälsomyndigheten utfärdar lokala råd för Uppsala län för att bekämpa covid-1920.10.2020 14:13:59 CESTPressmeddelande

Folkhälsomyndigheten beslutade idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala att utfärda skärpta råd för Uppsala län i syfte att minska spridningen av covid-19. - Vi välkomnar beslutet och uppmanar alla länsinvånare att följa råden. Vi har en mycket oroande utveckling i länet som vi måste bryta omgående, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum