Lantbrukarnas Riksförbund

LRF gör starkt resultat 2020 trots pandemi

Dela

LRF-koncernen redovisar ett resultat efter skatt på 133 (397) Mkr för 2020. Verksamheten har snabbt kunnat anpassas till situationen som uppkom när pandemin bredde ut sig under våren. Såväl medlemsverksamhet som affärsverksamhet har ställts om till andra former när så varit möjligt.

LRF-koncernens verksamhet är diversifierad. Den innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och nationellt, även affärsverksamhet och egen finansförvaltning. Koncernen redovisar ett resultat före skatt på 215 Mkr (534 Mkr) för år 2020. Rörelseresultatet uppgick till -332 Mkr (-355 Mkr) och finansnettot 547 (890) miljoner kronor. 

Affärsverksamheten redovisar ett resultat på -26 Mkr (39 Mkr) och innefattar fem helägda dotterbolag. Resultatet i flera bolag har påverkats kraftigt av pandemin och där effekterna varit särskilt stora för konferensanläggningen Sånga Säby som stängt ner verksamhet under året och därtill gjort nedskrivningar av fastighetsvärdet vilket gett upphov till en förlust på -81 (1,3) Mkr. Övriga fyra bolag har trots omständigheterna lyckats väl och redovisar resultat på 55 (38) Mkr som därmed överträffar föregående år.

Medlemsintäkterna var stabila och uppgick till 217 Mkr (215 Mkr) där ett visst tapp i medlemsantal uppvägs av ökad medlemsavgift.

– Jag känner stolthet över att LRFs verksamhet lyckats så väl med den tuffa omställningen till pandemin. Detta gäller både den operativa organisationen och de demokratiska processerna, liksom förmågan att hantera nya sakfrågor som aktualiserades, där det var extra viktigt med klassificeringen av jord- och skogsbruket som samhällsviktig verksamhet och att säkra möjligheten för utländsk säsongsarbetskraft att ta sig till Sverige, trots reserestriktioner och i många länder stängda gränser till följd av Covid-19, säger Anna-Karin Hatt.

Under 2020 har LRFs finansiella placeringar avkastat 9,5 (16) procent och 7,8 (8,4) procent per rullande 10 år. Svängningarna på de finansiella marknaderna har varit stora där botten nåddes i mars med en börsnedgång på 35% som därefter har återhämtat sig med råge. Dessa placeringar utgör en viktig grundplåt och del i LRFs finansiering som över tid varit större än de årliga medlemsintäkterna. 

För ytterligare kommentarer, kontakta VD och koncernchef Anna-Karin Hatt, CFO Erik Pihlo eller LRFs presstjänst,press@lrf.se 010-784 40 70.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Hampa från svenska åkrar är årets produkt20.4.2021 16:27:23 CEST | Pressmeddelande

Företaget Ekolution presenterade en isoleringsskiva av hampafibrer som kan ersätta glasull och stenull i all byggnation, på årets "Pitch & Match goes Bio", LRF:s svar på Draknästet, Hampan, som odlas på svenska åkrar, förädlas till isolering med hög värmelagringskapacitet samtidigt som de är brandbeständiga, ljudisolerande, röt- och mögelresistenta. Biprodukterna återgår till kretsloppet. – Vi ser vinster rakt igenom. Hampan är energieffektiv och kan vi bidra till att kapa energiåtgången i samhället är mycket vunnet. Vårt material är dessutom koldioxidnegativt eftersom vi binder in mer CO2 än vad som avges vid framställning av produkten. En riktig kolsänka, säger Remi Loren på Ekolution. – Det är ni som får oss att se möjligheterna att kunna fasa ut material och lösningar som är skadliga. Här har vi en lokalproducerad, biobaserad produkt som är på väg att hitta en marknad, säger LRF:s vd Anna-Karin Hatt.

Vägunderhåll glöms i infrastrukturpropositionen16.4.2021 13:48:50 CEST | Pressmeddelande

Regeringen har idag presenterat en infrastrukturproposition som innehåller förslag prioriteringar kring Sveriges infrastruktur de kommande tolv åren. Satsningen på omkring 800 miljarder är rekordstor, men lämnar fortfarande en del att önska när det kommer till vägunderhåll. – Underhållet på det statliga vägnätet är eftersatt, inte minst när det kommer till det lågtrafikerade vägnätet på landsbygden. Även om regeringen nu höjer anslaget till vägunderhåll, så är det fortfarande för lite i förhållande till behoven. Det finns en risk att Trafikverket kommer att tvingas prioritera vägarna kring storstäderna. Vi kommer heller inte kunna ta igen eftersatt underhåll på vägnätet. Detta vägval kommer förstärka klyftan mellan stad och land, vilket LRF är kritiska till, säger Mikael Bäckström, LRFs talesperson i infrastrukturfrågor.

Besvikelse när regeringen sparar in på jordbruket14.4.2021 09:10:26 CEST | Pressmeddelande

Regeringen väljer i sin vårbudget att inte dela ut 1 miljard kronor som tidigare öronmärkts för Sveriges lantbrukare. ¬¬– Vi är besvikna över att regeringen väljer att minska den nationella medfinansieringen av landsbygdsprogrammet, med hänvisning till att EU tillför medel via sin återhämtningsfond för coronaeffekten. Det blir ett nollsummespel där Sveriges livsmedelsproducenter blir de ekonomiska förlorarna, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF föryngrar riksförbundsstyrelsen9.4.2021 13:15:36 CEST | Pressmeddelande

31-åriga växtagronomen Beatrice Ramnerö från Älvsbyn föreslås som nu ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. – Attraktionskraften som gör att fler intresserar sig för att utbilda sig och jobba inom lantbruksnäringen är den av de fråga jag brinner som mest för. För att lyckas med det så är det viktigt att vår näring uppfattas som hållbar och jämställd, två andra frågor jag känner stort engagemang för, säger Beatrice Ramnerö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum