Lantbrukarnas Riksförbund

LRF om djurvälfärdsutredningen: Viktigt att vår goda djurvälfärd bibehålls och att konkurrenskraften värnas

Dela
Direktiven till en djurvälfärdsutredning ska vara klara innan årsskiftet. Det meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen. LRFs förbundsordförande Palle Borgström är positiv till beskedet. ”Det viktiga i direktiven är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som vi värnar det svenska lantbrukets konkurrenskraft”, säger Palle Borgström.
Det viktiga i direktiven till en djurvälfärdsutredning  är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som det svenska lantbrukets konkurrenskraft värnas.
Det viktiga i direktiven till en djurvälfärdsutredning är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som det svenska lantbrukets konkurrenskraft värnas.

Svensk djurhållning håller världsklass och Sverige är drivande i det globala arbetet. Det visar sig inte minst i frågan kring antibiotikaanvändning där Sverige redan på 1980-talet, efter ett beslut på LRFs riksförbundsstämma, tog beslutet att förbjuda antibiotika i tillväxtsyfte. Sedan Sverige kom med i EU 1995 har LRF drivit frågan även där. Nu visar ny statistik att EU-länderna har halverat sin antibiotikaanvändning. Att landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen den 21 november meddelar att direktiven till en djurvälfärdsutredning, som står med i Tidöavtalet, ska vara klara redan till årsskiftet välkomnas av LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

- Sveriges bönder jobbar varje dag för att djuren ska må bra. För oss är den goda djurvälfärden viktig och en konkurrensfördel och därför är det viktigt att den bibehålls men att även den ekonomiska hållbarhetsaspekten tas med, säger Palle Borgström.

Peter Kullgren meddelar också att han vill se en livsmedelsstrategi 2.0 som har ökat fokus på primärproduktionen och att handlingsplanerna märks på gårdsnivå. Även det ser Palle Borgström positivt på.

- Det är ingen hemlighet att det har varit stor osäkerhet för Sveriges bönder och att det riskerar att bli ännu mer osäkert 2023. Vi är villiga att omedelbart diskutera vidare med regeringen om hur vi vill se en uppdaterad livsmedelsstrategi så att vi så snabbt som möjligt kan gå från ord till handling. Precis som ministern säger så måste strategin märkas på gårdsnivå, säger Palle Borgström.

I en uppdaterad livsmedelsstrategi vill LRF att det ska vara fokus på ökad matproduktion och ökad inhemsk produktion av insatsvaror som bränsle, energi, gödsel och foder samt premiera den gröna energiomställningen.

LRF har även lämnat ett energipaket till regeringen som visar att Sveriges bönder kan producera 50 TWH energi på ett år, vilket motsvarar ett års elproduktion från svenska kärnkraftverk.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Det viktiga i direktiven till en djurvälfärdsutredning  är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som det svenska lantbrukets konkurrenskraft värnas.
Det viktiga i direktiven till en djurvälfärdsutredning är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som det svenska lantbrukets konkurrenskraft värnas.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Pressinbjudan: Gratis frukost i skolan – en demokratisk rättighet?2.6.2023 11:58:25 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till seminarium under Järvaveckan 2 juni kl 18.45-19.10. Medverkar gör bland annat Nooshi Dagostar (V) och Elisabeth Thand Ringqvist (c). I takt med den skenande inflationen i samhället har frågan om gratis skolfrukost tagit alltmer plats i debatten. Å ena sidan larmar skolor och kommuner om elever som kommer hungriga till skolan, å andra sidan hävdar vissa att hungriga skolbarn är en modern myt.

EU-topp besöker Sverige för att prata grön omställning12.5.2023 06:47:51 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställningen är i fokus när Wolfgang Burtscher, generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, besöker Sverige. Burtscher får en möjlighet, att via en rundvandring på Palle Borgströms gård, se vilka effekter EU:s förslag kan få på det svenska jord- och skogsbruket. Det handlar bland annat om mål om restaurering av ekosystem, som i praktiken kan innebära att stora arealer skog och jordbruksmark måste tas ur produktion. Dessutom finns mål om att restaurera i storleksordningen en miljon hektar betesmark i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum