Lantbrukarnas Riksförbund

LRF positiv till budgetpropositionen – men regeringen missar chansen att utnyttja EUs höjda tak för krisersättning

Dela

Förlängning av återbetalning av dieselskatt, fortsatt satsning på Klimatklivet och utbyggnad landsbygdens infrastruktur är några av punkterna som LRF är positiva till i regeringens budgetproposition som presenterades i dag. ”Regeringen och vi är överens i många frågor. Det gläder oss och möjliggör vårt fortsatta arbete för ett hållbart jord- och skogsbruk. Vi saknar dock höjningen av stödtaken som EU-kommissionen har föreslagit”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, kommenterar regeringens budget.
Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, kommenterar regeringens budget.

Under det senaste året har kostnadsökningarna för svenskt lantbruk legat på 10 miljarder kronor. Att regeringen nu förlänger återbetalningen av dieselskatten till december 2023 är därför en viktig åtgärd. Att de samtidigt satsar på Klimatklivet gör att biogas-boomen som råder inom svenskt lantbruk kan fortsätta.

- Det är som vanligt viktigt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. En återbetalning av dieselskatt gör att svenskt jord- och skogsbruk får bättre konkurrenskraft i dessa ekonomiskt tuffa tider. Samtidigt behöver vi ställa om till ett fossilfritt jordbruk och då är biogas en viktig del. Bara i år ser vi stora satsningar på biogasproduktion som inte hade varit möjligt utan Klimatklivet, säger Palle Borgström.

Bland de positiva bitarna hittar vi också satsningen på landsbygdens infrastruktur, både den digitala och fysiska. Underhållsskulden för statens vägar är 20 miljarder enligt Transportföretagens rapport och ökar med två miljarder varje år. Att regeringen nu satsar 1 miljard på att förbättra vägstandarden är en bit på väg.

- Det är bra att vägfrågan är med i budgeten och förhoppningen är att detta är ett första steg i en långsiktig strategi för bättre vägar i hela landet. Det handlar om förutsättningar att bedriva företag på landsbygden men också trafiksäkerhet och arbetsmiljö för yrkeschaufförer. För oss som lever på landsbygden och är jord- och skogsföretagare är det viktigt att utbyggnadstakten av bredband bibehålls så att vi når täckning i hela landet, säger Palle Borgström.

Det är också positivt att det finns skrivningar om livsmedelsberedskapen i budgeten. För att regeringen ska lyckas med sin ambition att bygga en starkare livsmedelsberedskap krävs en uppdaterad livsmedelsstrategi där man lägger vikt på inhemsk produktion av insatsvaror

Även satsningen på våtmarker ser LRF som positivt.

- Det är bra att regeringen höjer anslaget. Men än viktigare att det nu blir långsiktighet i frågan. Den tidigare ryckigheten har skapat osäkerhet och därmed ett avvaktande agerande av markägare och våtmarksprojektörer.

Däremot önskar LRF en tydligare hållning från regeringens sida vad gäller äganderätten i skog och mark.

- Vi välkomnar att regeringen lyfter äganderätten. Vi tycker dock att regeringen borde ta hand om grundproblemet snarare än att bara hantera symptomen. Sverige behöver en lagstiftning som gör höga naturvärden till en möjlighet snarare än ett hot. Det gäller både när det kommer till skydd av arter och skydd av natur, säger Palle Borgström.

En viktig punkt som saknas i budgeten är att anpassa jordbrukets krisstöd till höjningarna av stödtak per företag som EU-kommissionen beslutat under senare tid.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, kommenterar regeringens budget.
Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, kommenterar regeringens budget.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Ny rapport: Lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald22.12.2022 10:28:30 CET | Pressmeddelande

7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport från undersökningsföretaget Landja. "Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var för biologisk mångfald under växtodlingssäsongen 2023. Det är goda nyheter för fåglar, insekter och växter. Arbetet för biologisk mångfald är prioriterat hos våra medlemmar. Det har vi också sett genom Greppa Näringen där en ny gårdsrådgivning om biologisk mångfald blivit mycket uppskattad", säger LRFs hållbarhetsexpert Markus Hoffman.

LRF inför svenska ordförandeskapet i EU: Jord- och skogsbruket är nyckeln till en hållbar framtid14.12.2022 13:25:19 CET | Pressmeddelande

I dag presenterade regeringen vilka frågor de prioriterar under det svenska EU-ordförandeskapet. En av de viktigaste områdena är energifrågorna och den gröna omställningen med skogen som nyckelroll. "Vi inom det gröna näringslivet sitter med många av de lösningar som krävs. Det är viktigt att skapa fler incitament för att det aktiva jord- och skogsbruket ska kunna producera ännu mer samhälls- och klimatnytta. Vi ser fram emot att jobba ihop med regeringen kring det svenska ordförandeskapet i EU så att processerna blir så bra som möjligt. Det har vi alla att vinna på", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel5.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. Idag presenteras kvartal fyra som visar att den återhämtning vi såg i kvartal tre har stannat av och att totalindexet nu visar på en svag tillbakagång. Oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder fortsätter att prägla indexet även detta kvartal. Till det kommer nu också höstens räntehöjningar, som påverkar framtidstron för de kapitalintensiva branscherna inom de gröna näringarna. Sedan kvartal tre har även oron för framtida efterfrågan i konsumentled vuxit sig starkare, vilket är oroande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum