Lantbrukarnas Riksförbund

LRFs gröna näringslivsindex: Stärkt framtidstro bland lantbruksföretagen - svensk trädgårdsnäring mer positiv än någonsin

Dela

Svenskt lantbruk mår bra och har en ökad framtidstro – trots covid-19. Det visar LRFs stora gröna näringslivsindex bland fem stora näringsgrenar. Mest optimism visar trädgårdsnäringen som går kraftigt framåt. Den starka utvecklingen drivs av den ökade konsumentefterfrågan. – Vi ser en väldigt gynnsam efterfråge- och lönsamhetssituation. Under fjärde kvartalet bedöms lönsamheten i trädgårdsnäringen till och med vara bättre än innan pandemin, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

LRFs gröna näringslivsindex för fjärde kvartalet, som mäter hur konjunkturen utvecklas bland svenska lant- och skogsbruksföretag, visar en tydlig framtidstro trots pandemin.

– Fyra av de fem sektorerna har stärkt sin framtidstro under hösten. Det är ytterligare ett kvitto på att Sveriges lantbruk har stått pall under pandemin, säger Anna-Karin Hatt. 

En förklaring är att svenska konsumenter i allt högre utsträckning efterfrågar närproducerade varor, och att försäljningen av livsmedel via butik ökat när färre äter på restaurang. Sedan tidigare är svenskandelen när konsumenterna själva handlar sina livsmedel högre än i restaurang och catering, vilket driver en ökad efterfrågan på svenskt under pandemin. När det gäller trädgårdsproduktionen så bidrog även den milda hösten till att frilandsgrönsaker fick en ovanligt lång skördesäsong och möjligheterna till utplanteringsväxter förlängdes. Det här förstärks även av ett ökat fritidsodlingsintresse för både plantskole- och prydnadsväxter.

– Trädgårdsbranschens expansionsplaner visar att så många som 27 procent av företagen nu funderar på att utöka sin verksamhet. En underliggande drivande faktor är bland annat att konsumtionen av frukt- och grönt har stor potential att öka, samtidigt som branschen skulle kunna ta större marknadsandelar från importen som idag är stor både vad gäller frukt och grönt, säger Anna Karin Hatt.

Ett litet undantag utgör skogsproduktionen, som drabbats av granbarkborreangreppen och därmed ökad avverkning som pressar ned massavedspriset. Skogsbruken följer även mer den allmänna konjunkturen som ju är osäker på grund av pandemin. Att de fyra övriga sektorerna är positiva visar att lantbruket står starkt även i denna kris. Från LRFs gröna näringslivsindex kvartal fyra, där nära 1000 företagare inom fem branschgrenar intervjuas, kan även konstateras att:

  • Inom entreprenadbranschen är det framförallt bolag som utför tjänster mot privatpersoner som sett en återhämtning och stabilisering det senaste kvartalet.
  • För animalieproducerande företag liggerindex ligger på en svagt positiv nivå i kvartal 4 men synen på konjunkturen fortsätter att skilja sig åt mellan de olika produktionsinriktningarna. Konjunkturutvecklingen inom mjölk och fjäderfä är positiv medan en försvagning kan noteras bland ägg- och grisproducenter. Avräkningspriserna till äggproducenter är nu bland de lägsta på fem år och situationen är pressad.
  • Skogsföretagarna inte är lika positiva nu som i början av året. Visserligen är prisutvecklingen på timmer god men skogsbrukarna har drabbats hårt av angreppen från granbarkborrarna och bedömningen är att det nödavverkade timret sänker massapriset.

Bifogat kan ni ladda pdf med LRFs gröna näringslivsindex för kvartal.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Dokument

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Ovärdig myndighetscirkus kring lavskrikan fortsätter9.12.2020 17:02:00 CETPressmeddelande

Efter fyra års kamp för att få avverka i sin skog tvingas nu Lars-Göran Mårtensson i Hälsingland att uppleva att den svenska myndighetscirkusen börjar om från början. – Markägarna har tvingats försvara sin lagstadgade rätt att bruka sin egen mark i flera instanser under fyra år. Domstolarna har skickat frågan mellan sig i flera omgångar, från Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som hänvisade till Mark- och miljööverdomstolen, som nu återvisar ärendet till Skogsstyrelsen. Det är ovärdigt en rättstat att en enskild människa i Sverige behandlas på det här sättet, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

Regeringen utreder gårdsförsäljning av alkohol – LRF: Ett lyft för hela Sverige14.11.2020 11:01:58 CETPressmeddelande

Här kommer ett glädjebesked till den starkt växande dryckesbranschen: Regeringen utreder möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. ¬– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum