Lantbrukarnas Riksförbund

Miljardsatsning på lantbrukare – LRF Ungdomen träffar landsbygdsministern

Dela

Regeringen presenterade förra veckan sin strategiska plan för jordbrukspolitiken 2023-2027. LRF Ungdomen välkomnar regeringens satsningar på unga lantbrukare. På tisdag träffar LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för att diskutera ungdomsmiljarden.

Elisabeth Hidén, LRF Ungdomens ordförande, är nöjd med miljardsatsningen på unga lantbrukare. På tisdag ska hon träffa landsbygdsministern.
Elisabeth Hidén, LRF Ungdomens ordförande, är nöjd med miljardsatsningen på unga lantbrukare. På tisdag ska hon träffa landsbygdsministern.

Den nya jordbrukspolitiken från 2023 innebär en minskad EU-budget samtidigt som kraven på bönderna skärps och delar av nuvarande arealersättning görs om till miljörelaterade ersättningar. Men en miljardpå unga lantbrukare välkomnas av LRF Ungdomen.

– Det är svårt för unga lantbrukare att ta över en gård. Lantbruk är en kapitalintensiv verksamhet och det är svårt att som ung både våga och ha de ekonomiska möjligheterna att ta över eller driva vidare jordbruksverksamhet. En satsning på unga är viktig för återväxten och för att vi ska kunna ha en hållbar livsmedelsproduktion i Sverige i framtiden, säger Elisabeth Hidén från LRF Ungdomen.

Samtidigt finns det en rad ersättningar som blir sämre i den nya jordbrukspolitiken som exempelvis att gårdsstödet sänks med i storleksordningen 25 procent och istället införs mer omfattande miljöersättningar. Sänkningen är en följd av EU-regelverket och kommer att innebära 1,5 miljarder kronor mindre per år för svenska bönder.

– Vi ser att lönsamheten hos Sveriges lantbrukare är i botten på grund av höga priser på insatsvaror såsom foder, gödsel och dieselpriserna. De drabbar också attraktionskraften för näringen som riskerar att misslyckas med att locka till sig unga. Så en neddragning i budgeten är oroande, även om det finns viss möjlighet att kompensera via andra ersättningar, säger Elisabeth Hidén från LRF Ungdomen.

Utöver att satsa på unga, innebär politiken en höjning för vissa ersättningsformer som investeringsstödet, kompensationsstödet i mindre gynnade områden, djurvälfärd, ersättningen för att låta beta naturbetesmarker.

– Sverige behöver hållbara livsmedel även i framtiden. Men då måste finansieringen ligga i nivå med de politiska ambitionerna. Både Jordbruksverket och LRF har pekat på att finansieringen behöver öka för att kunna nå målen i livsmedelsstrategin, säger Elisabeth Hidén.

På tisdag ska Elisabeth Hidén träffa landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för att diskutera ungdomsmiljarden, generationsskiften och dagens kostnadskris.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Elisabeth Hidén, LRF Ungdomens ordförande, är nöjd med miljardsatsningen på unga lantbrukare. På tisdag ska hon träffa landsbygdsministern.
Elisabeth Hidén, LRF Ungdomens ordförande, är nöjd med miljardsatsningen på unga lantbrukare. På tisdag ska hon träffa landsbygdsministern.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Skogsägare vinner mot staten - har rätt till ersättning22.12.2021 14:16:33 CET | Pressmeddelande

Idag bekräftade Mark- och miljööverdomstolen att de markägare som hindrats att bruka sin skog på grund av artskyddsregler har rätt till ersättning. "Det är mycket glädjande besked och en stor lättnad. I första hand för de skogsägare som hittills har förhindrats att bruka sin skog och där myndigheterna nekat ersättning. Men även för andra skogsägare kan komma att drabbas av samma sak", säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum