Lantbrukarnas Riksförbund

Miljardsatsning på lantbrukare – LRF Ungdomen träffar landsbygdsministern

Dela

Regeringen presenterade förra veckan sin strategiska plan för jordbrukspolitiken 2023-2027. LRF Ungdomen välkomnar regeringens satsningar på unga lantbrukare. På tisdag träffar LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för att diskutera ungdomsmiljarden.

Elisabeth Hidén, LRF Ungdomens ordförande, är nöjd med miljardsatsningen på unga lantbrukare. På tisdag ska hon träffa landsbygdsministern.
Elisabeth Hidén, LRF Ungdomens ordförande, är nöjd med miljardsatsningen på unga lantbrukare. På tisdag ska hon träffa landsbygdsministern.

Den nya jordbrukspolitiken från 2023 innebär en minskad EU-budget samtidigt som kraven på bönderna skärps och delar av nuvarande arealersättning görs om till miljörelaterade ersättningar. Men en miljardpå unga lantbrukare välkomnas av LRF Ungdomen.

– Det är svårt för unga lantbrukare att ta över en gård. Lantbruk är en kapitalintensiv verksamhet och det är svårt att som ung både våga och ha de ekonomiska möjligheterna att ta över eller driva vidare jordbruksverksamhet. En satsning på unga är viktig för återväxten och för att vi ska kunna ha en hållbar livsmedelsproduktion i Sverige i framtiden, säger Elisabeth Hidén från LRF Ungdomen.

Samtidigt finns det en rad ersättningar som blir sämre i den nya jordbrukspolitiken som exempelvis att gårdsstödet sänks med i storleksordningen 25 procent och istället införs mer omfattande miljöersättningar. Sänkningen är en följd av EU-regelverket och kommer att innebära 1,5 miljarder kronor mindre per år för svenska bönder.

– Vi ser att lönsamheten hos Sveriges lantbrukare är i botten på grund av höga priser på insatsvaror såsom foder, gödsel och dieselpriserna. De drabbar också attraktionskraften för näringen som riskerar att misslyckas med att locka till sig unga. Så en neddragning i budgeten är oroande, även om det finns viss möjlighet att kompensera via andra ersättningar, säger Elisabeth Hidén från LRF Ungdomen.

Utöver att satsa på unga, innebär politiken en höjning för vissa ersättningsformer som investeringsstödet, kompensationsstödet i mindre gynnade områden, djurvälfärd, ersättningen för att låta beta naturbetesmarker.

– Sverige behöver hållbara livsmedel även i framtiden. Men då måste finansieringen ligga i nivå med de politiska ambitionerna. Både Jordbruksverket och LRF har pekat på att finansieringen behöver öka för att kunna nå målen i livsmedelsstrategin, säger Elisabeth Hidén.

På tisdag ska Elisabeth Hidén träffa landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för att diskutera ungdomsmiljarden, generationsskiften och dagens kostnadskris.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Elisabeth Hidén, LRF Ungdomens ordförande, är nöjd med miljardsatsningen på unga lantbrukare. På tisdag ska hon träffa landsbygdsministern.
Elisabeth Hidén, LRF Ungdomens ordförande, är nöjd med miljardsatsningen på unga lantbrukare. På tisdag ska hon träffa landsbygdsministern.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel5.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. Idag presenteras kvartal fyra som visar att den återhämtning vi såg i kvartal tre har stannat av och att totalindexet nu visar på en svag tillbakagång. Oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder fortsätter att prägla indexet även detta kvartal. Till det kommer nu också höstens räntehöjningar, som påverkar framtidstron för de kapitalintensiva branscherna inom de gröna näringarna. Sedan kvartal tre har även oron för framtida efterfrågan i konsumentled vuxit sig starkare, vilket är oroande.

LRF säljer dotterbolaget Macklean: ”Hos Vergenta får Macklean ännu bättre möjligheter att växa”30.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Efter 11 år inom LRFs sfär säljer LRF helägda konsultbolaget Macklean till konsultbolaget Vergenta. "Macklean har varit ett mycket uppskattat konsultbolag inom LRF-koncernen, och levererar dagligen stort värde till företagen i det gröna näringslivet. Vi tror på Macklean men ser att bolaget kan utvecklas ännu bättre framåt med en industriellt mer lämplig ägare än LRF. Vi är övertygade om att vi med Vergenta som ny huvudägare ger bolaget ännu bättre förutsättningar att kunna växa och fortsätta leverera hög strategisk och affärsmässig nytta till olika delar av det gröna näringslivet", säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

LRF om djurvälfärdsutredningen: Viktigt att vår goda djurvälfärd bibehålls och att konkurrenskraften värnas22.11.2022 14:00:37 CET | Pressmeddelande

Direktiven till en djurvälfärdsutredning ska vara klara innan årsskiftet. Det meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen. LRFs förbundsordförande Palle Borgström är positiv till beskedet. ”Det viktiga i direktiven är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som vi värnar det svenska lantbrukets konkurrenskraft”, säger Palle Borgström.

Skogsägarrörelsen enade om frivillighet som naturskydd: ”Kan Norge så kan Sverige”  22.11.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

LRF och skogsägarföreningarna har tagit fram en ny arbetsmodell för framtidens naturskydd. Frivillighet och god kommunikation med markägaren ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete. Utgångspunkten är att alla skogsägare i Sverige ska känna sig trygga i att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora rätten till sin skog.

LRF positiv till budgetpropositionen – men regeringen missar chansen att utnyttja EUs höjda tak för krisersättning8.11.2022 10:51:15 CET | Pressmeddelande

Förlängning av återbetalning av dieselskatt, fortsatt satsning på Klimatklivet och utbyggnad landsbygdens infrastruktur är några av punkterna som LRF är positiva till i regeringens budgetproposition som presenterades i dag. ”Regeringen och vi är överens i många frågor. Det gläder oss och möjliggör vårt fortsatta arbete för ett hållbart jord- och skogsbruk. Vi saknar dock höjningen av stödtaken som EU-kommissionen har föreslagit”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum