Lantbrukarnas RiksförbundLantbrukarnas Riksförbund

Ny undersökning: Greppa Näringen ökar lantbrukets hållbarhet

Dela

Satsningen ”Greppa Näringen”, som hjälper svenska bönder att bli mer miljömässiga och hållbara, fyller 20 år. En färsk mätning visar att både miljöåtgärderna på gårdarna och böndernas nöjdhet ökar. ¬– Det är viktigt att lantbrukarna är nöjda med Greppas verksamhet. Syftet är att alla blir vinnare, i form av både förbättrad produktivitet, minskad miljöpåverkan och ökat förtroende hos konsumenterna, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

Totalt får Greppa Näringen ett högt nöjdhetsresultat (77 av ett 100-gradigt index). 86 procent av de lantbrukare som anlitat Greppa Näringen har fått konkreta förslag på förändringar och råd anpassade till den egna gårdens verksamhet. Lantbrukarna bedömer i hög grad att de föreslagna förändringarna är genomförbara i verksamheten.

– Vi hoppade med på Greppa Näringen direkt från start och vi har huggit på många uppföljande utvecklingsområden, troligen de flesta faktiskt. Totalt sett har jag inte varit med om något annat projekt som gett så mycket paypack både i miljö, effektivitet och ekonomi, säger lantbrukaren Per Brunberg på Björketorps gård i Ronneby.

Mest nöjda är lantbrukarna med råden kring våtmarksplanering. Den innebär en bedömning om det finns förutsättningar för att anlägga en våtmark på gården. Rådgivaren informerar om hur man går tillväga för att ansöka om anläggningsstöd för våtmarker. Rätt utformad ger den ett minskat läckage av växtnäring. Den blir också ett trevligt inslag på gården och ett uppskattat tillhåll för fåglar och andra djur.

Andra åtgärder från Greppa Näringen som upplevs som en stor hjälp är test av mineralgödselspridare, översyn av dränering, växtskyddshantering och utfodringskontroll av nötdjur. Rådgivningen kring mineralgödsel förbättrar möjligheterna att fördela gödseln med rätt mängd jämnt över fältet, vilket minskar risken för spridning utanför fältkanter och läckage. När gödseln hamnar där den ska och i den bestämda dosen minimerar lantbrukaren riskerna för näringsförluster till vattendrag.

Utfodringskontrollen gör lantbrukaren medveten om hur överutfodring och foderspill påverkar klimatet, växtnäringsförluster och gårdens lönsamhet. Ett bättre utnyttjande av näringsämnen minskar ammoniak, lustgas och metanavgång från djuren.

Den rådgivning som uppvisar högst förändringsbenägenhet är översyn av dränering (index 77) tillsammans med underhåll av diken (index 76) och mullhalt och bördighet. En ökande mullhalt är en av flera faktorer som ökar bördigheten och skördenivåerna i odlingen.

I nöjdhetsundersökningen kan man se att de rådgivningar som blir högst rankade av lantbrukarna är de som är lätta att ta till sig och som ger direkt utdelning. Men i den sammanställning av växtnäringsbalanser som gjorts fram till 2016 kan man även se att Greppa Näringens grunduppdrag, att minska överskottet på kväve och fosfor på gårdarna och få ett bättre näringsutnyttjande, också har varit framgångsrikt. I sammanställningen av gårdar som gjort två växtnäringsbalanser och haft minst fyra rådgivningsbesök har till exempel överskottet av fosfor minskat signifikant på alla typer av driftsinriktningar. Även överskottet av kväve har minskat på alla typer utom på gårdar med köttdjur.

Om undersökningen:

Undersökningen görs kontinuerligt och svaren sammanställs för en tvåårsperiod (kv1 2019 - kv 4 2020). De flesta uppger sin huvudsakliga produktion som antingen mjölkproduktion (31 procent), växtodling (27) eller nötkött (20 %). Det är relativt jämnt fördelat mellan personer som är under 40 år, mellan 41-50 år och 51-60 år. Det är en något lägre andel som är 61 år eller äldre. Den geografiska spridningen är stor med högst andel är hemmahörande i Västra Götalands län (23 procent), Skåne län (18) och Östergötlands län (10). Det är även stor spridning i antalet rådgivningar, 37 procent har fått 1-3 rådgivningar, 34 procent har fått 4-7 och 29 procent har fått 8 eller fler.

Läs mer om sammanställningen av växtnäringsbalanser på greppa.nu/omgreppanäringen

Bilden: Lantbrukaren Per Brunberg på Björketorps gård i Ronneby har förbättrat både miljö, effektivitet och ekonomi genom Greppa Näringen. Foto: Privat

För mera information, kontakta Karin Hugosson, Greppa Näringen 010-184 43 46 

Greppa Näringen är ett projekt inom landsbygdsprogrammet och svenskt lantbruks största miljöprojekt någonsin. Det drivs av Jordbruksverket i samarbete med LRF, länsstyrelserna och ett stort antal rådgivningsföretag inom lantbruksbranschen. Rådgivningen bygger på frivilligt deltagande från lantbrukarnas sida med målet att både lantbruket och miljön tjänar på föreslagna åtgärder.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Hampa från svenska åkrar är årets produkt20.4.2021 16:27:23 CEST | Pressmeddelande

Företaget Ekolution presenterade en isoleringsskiva av hampafibrer som kan ersätta glasull och stenull i all byggnation, på årets "Pitch & Match goes Bio", LRF:s svar på Draknästet, Hampan, som odlas på svenska åkrar, förädlas till isolering med hög värmelagringskapacitet samtidigt som de är brandbeständiga, ljudisolerande, röt- och mögelresistenta. Biprodukterna återgår till kretsloppet. – Vi ser vinster rakt igenom. Hampan är energieffektiv och kan vi bidra till att kapa energiåtgången i samhället är mycket vunnet. Vårt material är dessutom koldioxidnegativt eftersom vi binder in mer CO2 än vad som avges vid framställning av produkten. En riktig kolsänka, säger Remi Loren på Ekolution. – Det är ni som får oss att se möjligheterna att kunna fasa ut material och lösningar som är skadliga. Här har vi en lokalproducerad, biobaserad produkt som är på väg att hitta en marknad, säger LRF:s vd Anna-Karin Hatt.

Vägunderhåll glöms i infrastrukturpropositionen16.4.2021 13:48:50 CEST | Pressmeddelande

Regeringen har idag presenterat en infrastrukturproposition som innehåller förslag prioriteringar kring Sveriges infrastruktur de kommande tolv åren. Satsningen på omkring 800 miljarder är rekordstor, men lämnar fortfarande en del att önska när det kommer till vägunderhåll. – Underhållet på det statliga vägnätet är eftersatt, inte minst när det kommer till det lågtrafikerade vägnätet på landsbygden. Även om regeringen nu höjer anslaget till vägunderhåll, så är det fortfarande för lite i förhållande till behoven. Det finns en risk att Trafikverket kommer att tvingas prioritera vägarna kring storstäderna. Vi kommer heller inte kunna ta igen eftersatt underhåll på vägnätet. Detta vägval kommer förstärka klyftan mellan stad och land, vilket LRF är kritiska till, säger Mikael Bäckström, LRFs talesperson i infrastrukturfrågor.

Besvikelse när regeringen sparar in på jordbruket14.4.2021 09:10:26 CEST | Pressmeddelande

Regeringen väljer i sin vårbudget att inte dela ut 1 miljard kronor som tidigare öronmärkts för Sveriges lantbrukare. ¬¬– Vi är besvikna över att regeringen väljer att minska den nationella medfinansieringen av landsbygdsprogrammet, med hänvisning till att EU tillför medel via sin återhämtningsfond för coronaeffekten. Det blir ett nollsummespel där Sveriges livsmedelsproducenter blir de ekonomiska förlorarna, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF föryngrar riksförbundsstyrelsen9.4.2021 13:15:36 CEST | Pressmeddelande

31-åriga växtagronomen Beatrice Ramnerö från Älvsbyn föreslås som nu ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. – Attraktionskraften som gör att fler intresserar sig för att utbilda sig och jobba inom lantbruksnäringen är den av de fråga jag brinner som mest för. För att lyckas med det så är det viktigt att vår näring uppfattas som hållbar och jämställd, två andra frågor jag känner stort engagemang för, säger Beatrice Ramnerö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum