Lantbrukarnas Riksförbund

Omvärlden imponeras av svensk djurvälfärd

Dela

Svensk djurvälfärd och Sveriges långsiktiga arbete med låg antibiotikaanvändning fortsätter att fascinera och inspirera omvärlden. På matmässan Grüne Woche i Berlin samlades de tyska journalisterna kring Sveriges monter för att höra mer om Sverige framgångsrika arbete.

Frågor kring hållbar matproduktion diskuteras flitigt i Tyskland just nu och därför var det inte helt överraskande att den tyska pressen flockades runt den svenska montern för att prata om just hållbarhet, djurvälfärd och antibiotikaresistens.

Mässan lockade närmare 400 000 besökare som tillsammans spenderade en halv miljard kronor enligt Jordbruksverket. Men värdet att vara med på mässan är större än så. Här har varje land sin chans att marknadsföra sina produkter och sina mervärden.

För svensk del är dessa mervärden småskalighet, djurvälfärd och arbetet med låg antibiotikaresistens.

Något som imponerade på de tyska journalisterna.

”Låg antibiotikabruk och hög produktivitet kan kombineras. Det är också viktigt att betona att antibiotika endast ska användas på djur som verkligen behöver dem. Sammantaget är de svenska djurskyddslagarna striktare för att undvika stress och obehag hos djuren under uppfödningen och för att djuren ska kunna uppträda naturligt. Grisarna bör behålla knorren, men det förutsätter perfekta förhållanden för djurhållning”, skriver bland annat Schweizer Bauern och Top Agrar Online vars rubriker har varit tydliga om att Sveriges lösning till minskad användning av antibiotika är ökad djurvälfärd.

Det är inte första gången som utländsk media intresserar sig för svenskt hållbart jordbruk. För ganska exakt ett år sedan, i januari 2019, besökte italienska tv-kanalen RAI 3 en svensk grisgård för att i sitt undersökande program Presa Diretta berätta för tittarna hur god djurhållning och låg antibiotikaförbrukning hänger ihop.

Året innan hade EU tagit ett historiskt beslut genom att skärpa antibiotikareglerna och därmed närma sig den svenska modellen. Strax innan jul 2019 vände sig även FN-organet FAO till Sverige för att be om hjälp att sprida den svenska kunskapen om arbetet om antibiotikaresistens till övriga världen.

Det här är en livsviktig fråga för både djur och människor. Antibiotikaresistens kallas ibland för den tysta epidemin. Varje år dör cirka 700 000 människor i världen till följd av antibiotikaresistenta bakterier och fortsätter ökningen kan dödsfallen uppgå till 10 miljoner människor år 2050.

Varannan resenär som kommer hem från semester i Asien kommer hem med resistenta bakterier.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Palle Borgströms och LRFs påverkan inom europeiska bondeorganisationen Copa ökar kraftigt18.9.2020 13:17:49 CESTPressmeddelande

LRFs förbundsordförande Palle Borgström blir ny vice ordförande i den Europeiska bondeorganisationen Copa. Han valdes i hård konkurrens med flera internationella kandidater. Omröstningen idag resulterade i stort stöd för en svensk vice ordförande. – Det är en stor ära. För LRFs del innebär det att vi kan bli en ännu mer aktiv del i beslutsfattanden inom Copa och ger oss större chans att påverka EUs agenda. Många stora frågor präglar EU-politiken just nu; Green Deal - EUs tillväxtstrategi för ett klimatneutralt Europa, Farm to fork och nya CAP. Detta kommer att påverka lantbrukare i hela Europa och det är viktigt att vi påverkar frågorna i rätt riktning, säger Palle Borgström om mandatet på två år.

Bra besked för lantbruket och landsbygden17.9.2020 10:47:15 CESTPressmeddelande

Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska livsmedelsproduktionen. Vår konsumentkampanj för att ”Rädda den svenska maten” har gett den effekt som vi hoppades på. Det här ger oss möjligheter att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Bra besked för lantbruket och landsbygden17.9.2020 09:54:30 CESTPressmeddelande

Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska livsmedelsproduktionen. Vår konsumentkampanj för att ”Rädda den svenska maten” har gett den effekt som vi hoppades på. Det här ger oss möjligheter att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Svenskt lantbruk stod pall under covid-1914.9.2020 13:03:50 CESTPressmeddelande

Sveriges bönder och lantbruk har stått pall under covid-19-pandemin. Det visar det nya branschindex för hela det gröna näringslivet som LRF idag för första gången presenterar. – Slutsatsen är att de gröna näringarna har fortsatt att producera i princip som vanligt. Lantbrukare är vana vid att hantera kriser som torka, smittspridning och sjukdomar. Det har de haft stor nytta av för att snabbt lösa nya problem som haltande logistikkedjor och brist på säsongsarbetskraft, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF.

40 000 skäl att rädda den svenska maten3.9.2020 14:27:14 CESTPressmeddelande

Rädda den svenska maten! Med den parollen lämnade LRFs förbundsordförande Palle Borgström över svenska konsumenters vädjan till finansminister Magdalena Andersson att inte överge de svenska bönderna. – Sveriges bönder är en förutsättning för svensk livsmedelsförsörjning, utan bönderna blir vi helt beroende av import. När vi jämför med andra jämförbara EU-länder så har de förhandlat sig till rejäla kompensationer från EU till sina nationella lantbruk. Om vi ska klara konkurrensen så måste regeringen satsa på det svenska lantbruket i den kommande budgeten, säger Palle Borgström.

Historiskt beslut att skydda svensk jordbruksmark3.9.2020 12:53:14 CESTPressmeddelande

Varje år försvinner cirka 600 hektar svensk åkermark som aldrig kan återställas. I hela EU förstörs 24 kvadratmeter åkermark per sekund. Men idag tar Jönköpings kommun det historiska beslutet att skydda värdefull jordbruksmark från byggnation och exploatering. – Det beslut kan visa sig bli livsviktigt för den framtida matförsörjningen. Världens befolkning växer samtidigt som jordbruksmarken minskar. Det är en ekvation som inte går ihop och vi hoppas att fler kommuner följer Jönköping, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum