Transportföretagen

Positiv framtidstro hos säkerhetsföretag, men återstartsreformer krävs

Dela

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer – för augusti månad – visar en svag nedgång inom säkerhetsbranschen. Företagen rapporterar en inbromsning av efterfrågan, uppdragsvolym och antal anställda, men helhetsbedömningen är samtidigt mer positiv än innan sommaren.

Nästan 60 procent av säkerhetsföretagen bedömer att efterfrågan och antalet anställda ökar inom tre månader. Sjuttiotvå procent, över 7 av 10 säkerhetsföretag, anger att efterfrågan kommer att öka på sex månaders sikt. Men samtidigt krävs nu återstartsreformer för att hantera coronapandemin.

”Att säkerhetsföretagen har en positiv framtidstro visar att kriminaliteten i Sverige tyvärr är fortsatt hög. Företag, myndigheter och enskilda personer tvingas forsatt investera i trygghets- och säkerhetslösningar”, säger Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen.

Coronapandemin har inte lämnat säkerhetsföretagen opåverkade. Flygplatssäkerhet, eventbevakning och kontanthantering minskar. Samtidigt har efterfrågan ökat inom sjukhusbevakning och på samhällskritiska objekt.

”Även om säkerhetsföretagen har klarat krisen relativt väl behöver regeringen hjälpa till med återstartsreformer. Uppstarten av flygplatserna riskerar fördröjas flera månader med de omfattande handläggningstiderna för personalgodkännanden. Regeringen måste se till att Länsstyrelsen och ansvariga myndigheter har tillräckligt stora anslag för att klara handläggningen i tid”, fortsätter Li Jansson.

Även om traditionell bevakning varit relativt opåverkad av konjunkturen finns samtidigt reformer som skulle underlätta jobbskapande när ekonomin vänder uppåt.

”Att regeringen föreslår ett trygghetsrut som inte omfattar auktorisation innebär att de öppnar upp för organiserad brottslighet att bedriva trygghet i hemmet. Dessutom innebär regeringens förslag en ineffektiv hantering av skattemedel eftersom säkerhetsföretag kan tillhandahålla mer kvalitet till en lägre kostnad, samtidigt som det skapas jobb”, avslutar Li Jansson.

Ladda ner Säkerhetsföretagens konjunkturrapport för augusti som bifogad pdf

För mer information kontakta Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen, li.jansson@transportföretagen.se, 076-796 71 73 eller Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen 0730-447120.

Säkerhetsföretagen är ett av nio förbund inom Transportföretagen. Säkerhetsföretagen organiserar 150 företag med ca 17 300 anställda. Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Stöden är slut men krisen pågår31.8.2020 09:15:00 CESTPressmeddelande

För att inte behöva bygga upp stora delar av persontransportsektorn på nytt efter coronakrisen måste stödinsatserna fortsätta för företag som fortfarande har stora omsättningsbortfall. Transportföretagen vill se samma slags satsningar som i Norge och Danmark. Annars riskerar många att stå utan transporter till jobb, skola, träning eller semester den dagen pandemin är över. Dessutom innebär en sargad transportsektor att flera andra branscher drabbas och i sin tur att jobb går förlorade.

Dom i Arbetsdomstolen: Sveriges Hamnars medlemsföretag hade inte förhandlingsskyldighet mot Hamnarbetarförbundet19.8.2020 13:41:00 CESTPressmeddelande

Arbetsdomstolen meddelade idag dom i mål gällande förhandlingsskyldighet för arbetsgivarna mot Hamnarbetarförbundet. Domen innebär att medlemsföretaget APM Terminals ej behövde förhandla med Hamnarbetarförbundet inför beslut om ett test om förändring av arbetsuppgifter för förbundets medlemmar. Domstolen förtydligade dock att bolaget borde ha samverkat med skyddsombud inför beslutet.

Skriande behov av förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter13.8.2020 14:23:00 CESTPressmeddelande

Nationella myndigheter och företrädare för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter har idag presenterat gemensamma rekommendationer för kollektivt resande. Sveriges Bussföretag välkomnar en nationell diskussion om rekommendationer för kollektivtrafiken inför kommande skolstarter och arbetshöst. Samtidigt är det nu helt avgörande med förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter om kollektivtrafiken ska kunna upprätthålla ett samhällsviktigt utbud av turer.

Busskontrakt för 100 miljarder ska upphandlas24.6.2020 10:47:00 CESTPressmeddelande

2019 inleddes en puckel av offentliga upphandlingar av svensk busstrafik. Fram till 2023 kommer busstrafik för 100 miljarder kronor att ha handlats upp av offentliga beställare. Genom att följa branschens rekommendationer i större uträckning skapas ett strukturerat och långsiktigt arbete där båda parter vinner på avtalet och resenärerna får mer kollektivtrafik för pengarna. Idag publicerar Sveriges Bussföretag rapporten ” 2019 startår för upphandlingspuckel i kollektivtrafiken – busskontrakt för över 100 miljarder ska upphandlas” som visar hur de regionala upphandlingarna av busstrafiken såg ut 2019.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum