Lantbrukarnas Riksförbund

Reducerad jordbruksbudget en besvikelse

Dela

EU:s politiker valde att satsa mindre på jordbruket. Det förtar glädjen över att både en långtidsbudget och återhämtningsplan för EU nu förhandlats fram. – Både i Sverige och EU förväntar sig politiker att jordbruket ska göra mer. Det är orimligt att kräva mer men betala mindre, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund.

Jordbruksbudgeten minskar med 10 procent jämfört med dagens budget. Palle Borgström är besviken över detta och över att Sverige inte lyckats argumentera bättre för ökade medel till landsbygdsprogrammet, något som många andra medlemsstater gjort.

– Politiker förväntar sig att jordbruket ska göra mer. Ersättningarna inom jordbrukspolitiken är en förutsättning för bra och lokalproducerad mat. Det blir omöjligt att nå målen om tillväxt när minskningen är så pass stor, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

Både Sverige och EU har ambitiösa mål för livsmedelsproduktionen. I Sverige finns Iivsmedelsstrategin som beslutades av riksdagen 2017 med mål att öka produktionen. Samtidigt ska jordbruket vara en huvudaktör i klimatomställningen. Inom EU finns hållbarhetsstrategin Grean Deal och Farm to Fork där politiker kräver att jordbruket ska ställa om till en mer hållbar produktion. Med minskad finansiering tappar både svenskt och europeisk jordbruk sin konkurrenskraft.

Till skillnad från de flesta av Sveriges grannländer, liksom många andra EU-länder, lyckades inte Sveriges regering förhandla sig till extra finansiering till pelare två. LRF utgår från att regeringen ändå skjuter till nationella medel.

– De här pengarna är centrala för att vi ska kunna genomföra kraftfulla åtgärder för miljö och klimat. Jag utgår ifrån att en del av den rabatt som Sverige förhandlat sig till på EU-avgiften istället läggs på nationell medfinansiering till svensk landsbygd.

En positiv detalj i budgeten är att förslaget om takbeloppet på 100 000 euro för stöd till enskilda gårdar blir frivilligt.

– Jag förutsätter att Sverige inte kommer använda åtgärden. De är viktigt att lantbrukare som förbättrat sin konkurrenskraft genom effektiviseringar inte straffas genom ett takbelopp, säger Palle Borgström.

Fakta

Natten till tisdag kom EU:s stats- och regeringschefer överens om EU:s långtidsbudget samt ett återhämtningspaketet för Europa efter covid 19-pandemin. I överenskommelsen framgår det att jordbruksbudgeten reduceras med 10 procent jämfört med nuvarande budget.

Långtidsbudgeten omfattar totalt 1 074 miljarder euro för perioden 2021-2027. Jordbrukspolitiken uppgår till 336,4 miljarder euro. Därtill kommer återhämtningspaketet för covid-19 som omfattar 750 miljarder euro för perioden 2021 – 2024 där 312,5 miljarder euro är i bidrag och 360 miljarder euro är i lån. 7,5 miljarder euro i återhämtningspaketet går till jordbrukspolitikens andra pelare, landsbygdsutveckling.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Gigantiskt digitalt hållbarhetsmöte i Sverige26.6.2020 11:14:42 CESTPressmeddelande

I början av juli skapar LRF hållbarhetshistoria. Då håller det svenska lantbruket världens troligen största digitala hållbarhetsmöte. LRF hoppas på upp emot 25 000 deltagare. – Jord- och skogsbruket måste ta ledningen i hållbarhetsdebatten. Vi har det helhetsperspektiv och den kunskap som behövs för att lyfta debatten. Den gröna framtiden ligger bokstavligen i våra händer, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF rekryterar Energiföretagens VD9.6.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Pernilla Winnhed, idag VD för Energiföretagen, blir ny chef för LRFs avdelning för Näringspolitik & Företagande och kommer att ingå i LRFs ledningsgrupp. – Vi är väldigt nöjda med rekryteringen av Pernilla Winnhed. Pernilla har en mycket värdefull kombination av kunskap från myndighets- och regeringskansliarbete inifrån, men också av att framgångsrikt driva en branschorganisation och stärka den branschens påverkansröst gentemot politiken. Det blir till stor nytta i vårt viktiga påverkansarbete, säger Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

Svensk odling behöver sin ordinarie arbetsstyrka1.6.2020 11:42:35 CESTPressmeddelande

Svensk odling av bär och grönsaker samt skogsbruket har under våren fått en ovanligt framträdande roll. Bristen på arbetskraft blev stor, regeringen klassade livsmedelsproduktion som samhällsviktig och många arbetssökande vände sig till odlingen för jobb. - Vi är enormt tacksamma för allt stöd från regering, organisationer och alla sökande. Många av våra medlemsföretag har tack vare hårt eget arbete, och de insatser som gjorts, kunnat få tag på hela eller delar av sin ordinarie arbetskraft eller ny arbetskraft. Nu återstår att säkra att de som fortsatt har arbetskraftsbehov kan få in både erfaren personal och komplettera där det fortsatt saknas, säger Anna Karin Hatt, vd på Lantbrukarnas Riksförbund.

Stall Caroline Holm AB utsedd till "Årets Hästföretagare 2020"29.5.2020 13:33:34 CESTPressmeddelande

För tredje året utses Årets Hästföretagare av Hästföretagarcentrum, ett samarbete mellan LRF Häst, Ludvig & Co, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), samt riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Årets pris går till Stall Caroline Holm AB. – Jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med min personal o team, få möjligheten att fortsätta utvecklas, säger Caroline Holm när hon får beskedet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum