Lantbrukarnas Riksförbund

Reducerad jordbruksbudget en besvikelse

Dela

EU:s politiker valde att satsa mindre på jordbruket. Det förtar glädjen över att både en långtidsbudget och återhämtningsplan för EU nu förhandlats fram. – Både i Sverige och EU förväntar sig politiker att jordbruket ska göra mer. Det är orimligt att kräva mer men betala mindre, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund.

Jordbruksbudgeten minskar med 10 procent jämfört med dagens budget. Palle Borgström är besviken över detta och över att Sverige inte lyckats argumentera bättre för ökade medel till landsbygdsprogrammet, något som många andra medlemsstater gjort.

– Politiker förväntar sig att jordbruket ska göra mer. Ersättningarna inom jordbrukspolitiken är en förutsättning för bra och lokalproducerad mat. Det blir omöjligt att nå målen om tillväxt när minskningen är så pass stor, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

Både Sverige och EU har ambitiösa mål för livsmedelsproduktionen. I Sverige finns Iivsmedelsstrategin som beslutades av riksdagen 2017 med mål att öka produktionen. Samtidigt ska jordbruket vara en huvudaktör i klimatomställningen. Inom EU finns hållbarhetsstrategin Grean Deal och Farm to Fork där politiker kräver att jordbruket ska ställa om till en mer hållbar produktion. Med minskad finansiering tappar både svenskt och europeisk jordbruk sin konkurrenskraft.

Till skillnad från de flesta av Sveriges grannländer, liksom många andra EU-länder, lyckades inte Sveriges regering förhandla sig till extra finansiering till pelare två. LRF utgår från att regeringen ändå skjuter till nationella medel.

– De här pengarna är centrala för att vi ska kunna genomföra kraftfulla åtgärder för miljö och klimat. Jag utgår ifrån att en del av den rabatt som Sverige förhandlat sig till på EU-avgiften istället läggs på nationell medfinansiering till svensk landsbygd.

En positiv detalj i budgeten är att förslaget om takbeloppet på 100 000 euro för stöd till enskilda gårdar blir frivilligt.

– Jag förutsätter att Sverige inte kommer använda åtgärden. De är viktigt att lantbrukare som förbättrat sin konkurrenskraft genom effektiviseringar inte straffas genom ett takbelopp, säger Palle Borgström.

Fakta

Natten till tisdag kom EU:s stats- och regeringschefer överens om EU:s långtidsbudget samt ett återhämtningspaketet för Europa efter covid 19-pandemin. I överenskommelsen framgår det att jordbruksbudgeten reduceras med 10 procent jämfört med nuvarande budget.

Långtidsbudgeten omfattar totalt 1 074 miljarder euro för perioden 2021-2027. Jordbrukspolitiken uppgår till 336,4 miljarder euro. Därtill kommer återhämtningspaketet för covid-19 som omfattar 750 miljarder euro för perioden 2021 – 2024 där 312,5 miljarder euro är i bidrag och 360 miljarder euro är i lån. 7,5 miljarder euro i återhämtningspaketet går till jordbrukspolitikens andra pelare, landsbygdsutveckling.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Vildsvinssmitta bedöms ligga bakom allvarlig salmonella28.10.2020 13:46:22 CETPressmeddelande

Smitta från vildsvin är enligt Jordbruksverket den troliga förklaringen till att den allvarliga salmonellavarianten Choleraesuis upptäckts på två gårdar i Skåne. Denna salmonellatyp har inte funnits på grisar i Sverige på över 40 år, men har nu påvisats hos både vildsvin och tamgrisar. Spåren pekar alltså mot att vildsvin är den troliga källan till smittan i de två tamgrisbesättningarna i Skåne. Vildsvinen kan med andra ord utgöra reservoar och smittspridare för choleraesuis vilket behöver undersökas snarast.

Palle Borgströms och LRFs påverkan inom europeiska bondeorganisationen Copa ökar kraftigt18.9.2020 13:17:49 CESTPressmeddelande

LRFs förbundsordförande Palle Borgström blir ny vice ordförande i den Europeiska bondeorganisationen Copa. Han valdes i hård konkurrens med flera internationella kandidater. Omröstningen idag resulterade i stort stöd för en svensk vice ordförande. – Det är en stor ära. För LRFs del innebär det att vi kan bli en ännu mer aktiv del i beslutsfattanden inom Copa och ger oss större chans att påverka EUs agenda. Många stora frågor präglar EU-politiken just nu; Green Deal - EUs tillväxtstrategi för ett klimatneutralt Europa, Farm to fork och nya CAP. Detta kommer att påverka lantbrukare i hela Europa och det är viktigt att vi påverkar frågorna i rätt riktning, säger Palle Borgström om mandatet på två år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum