Lantbrukarnas Riksförbund

Regeringen missgynnar livsmedelsstrategin

Dela

Regeringens finansiering av jordbrukspolitiken är för svag för att svara upp mot riksdagens mål om att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. – Det saknas drygt en miljard per år i budgeten vilket är en besvikelse för Sveriges bönder, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Riksdagens partier, som fattade beslut om den nationella livsmedelsstrategin i stor enighet 2017, bör ta ansvar för en starkare finansiering på detta område. Regeringens föreslagna summa på 5,7 miljarder kronor årligenbehöver öka med minst 1 miljard för att målen ska vara realistiska, säger Palle Borgström

Regeringen redovisar vissa satsningar på landsbygdsutveckling, bland annat mer pengar till vägunderhåll. Men här är eftersläpningarna och underhållsskulden fortfarande mycket stora. Utbyggnaden av bredband för att nå riksdagens mål om täckning kräver även mer pengar kommande år.

Budgeten innehåller positiva klimatsatsningar kring exempelvis biogas. LRF är dock oroade över att det saknas detaljer i budgeten kring hur satsningen på 2 miljarder årligen i sex år för skydd av natur ska användas. Här kunde regeringen satt ned foten och meddelat att skydd av natur, exempelvis i den fjällnära skogen, endast ska ske med frivillig grund, som regeringen tidigare gett uttryck för. Det skulle minska konfliktnivån och samtidigt ta tillvara skogsägarnas egna drivkrafter att utveckla den biologiska mångfalden. Skogsägarens eget ansvar är det som bäst garanterar långvarig hållbarhet inom skogsbruket.

LRF kan även konstatera att nedsättningen av slakteriavgifter försämrasanslaget dras ned med 34 miljoner per år, vilket kommer att påverka konkurrenskraften negativt för svenska köttbönder. För att förstärka konkurrenskraften och kunna tillämpa EU-modellen med fasta avgifter per djur i likhet med andra länder borde istället dagens anslag öka med ca 70 miljoner kronor årligen.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Sverige har Europas högsta dieselpris: Regeringen måste säkerställa jordbrukets konkurrenskraft11.10.2021 11:50:36 CEST | Pressmeddelande

De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir bränslepriserna ännu högre på grund av reduktionsplikten. – Nu måste regeringen agera och verka för att säkerställa jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som vi ökar inhemsk produktion av biodrivmedel, säger LRFs Palle Borgström.

Beslut om licensjakt på varg ökar lidande och polarisering1.10.2021 11:35:14 CEST | Pressmeddelande

Länsstyrelserna i det så kallade vargbältet i Värmlands och Örebro län beslutade i går om en licensjakt på varg på totalt 33 vargar under 2022. Det är ett mycket försiktigt beslut, även om man tar hänsyn till risken för att vargstammen, i teorin, skulle minska efter licensjakten. – Återigen är länsstyrelsernas första och sista fråga – hur ska det gå för vargen? Första frågan är inte hur det ska gå för tamdjurshållning, jaktutövning och framtidstro för att leva, driva och utveckla företag på landsbygden i vargtrakter, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Gratis skolfrukost för ett bättre samhälle29.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En bra frukost underlättar inlärning och gör det lättare att orka med skoldagen, visar flera undersökningar. Idag, på Skolmjölkens dag, tycker LRF Mjölk det är rimligt att gratis skolfrukost införs i samtliga svenska grundskolor. – Då skulle fler barn och ungdomar kunna ta sig igenom skolan med godkända betyg och därmed få bättre möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden och i livet, säger Peter Kofoed, chef på LRF Mjölk

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum