Lantbrukarnas Riksförbund

Svenskt på julbordet – det bästa för klimatet

Dela

Vill du fira en klimatsmartare jul? Välj svenska råvaror på julbordet, en svensk gran och svenskproducerade julblommor. Den svenska granen ger dubbel klimatnytta och klimattrycket på julbordet minskar med en fjärdedel om du väljer svenskt. Importerad frukt och grönt ger tre gånger så stort klimatavtryck som svenskt.

Att välja svenskt på julbordet, är att välja hållbarhet.
Att välja svenskt på julbordet, är att välja hållbarhet.

Under julen lägger svenskarna miljardbelopp på julmat, granar, blommor och presenter. Väljer du svenska produkter är du med och stärker den svenska försörjningstryggheten och säkrar en hållbar framtid.

– Att välja svenska produkter är att investera i den gröna omställningen. Vi ser nu hur bonde efter bonde ställer in sina hållbara framtidsinvesteringar och istället tvingas att lägga pengarna på de skyhöga energipriserna. Väljer du svenskt nu i julhandeln, så har du gjort ditt bästa för att svenska bönder ska kunna investera i klimatet och i en hållbar framtid, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Enligt en undersökning från LRF Mjölk kan julbordets klimtavtryck minskas med 23 procent om du väljer svenska produkter i stället för importerade.

De svenska böndernas långvariga arbete med hållbarhet har gett resultat. Svensk mjölk har till exempel 60 procent längre klimatpåverkan än genomsnittet i resten av världen.

Även när du väljer frukt och grönt är det viktigt att välja svenskt. Importerad frukt och grönsaker har tre gånger så stor klimatbelastning än svenskt.

Och även valet av julskinkan har förstås stor betydelse. Svenska grisar har knorren kvar, vi har EUs lägsta användning av antibiotika och ett av världens hårdaste djurskyddslagar.

– De här jultallrikarna visar hur enkelt det kan vara är att bidra till en bättre miljö, samtidigt som man äter både gott och nyttigt, säger Anki Sundin, nutritionist på LRF Mjölk.

Även i valet av julgran och julblommor gör du en stor gärning om du tittar på ursprungsmärkningen.

En svenskodlad julgran har lagrat cirka 11 kilo koldioxid under sina tio år. Men inte bara det. När julgranen slängs ut så samlas de flesta in och blir flis för att återvinnas som energi i värmeverk. På så sätt används din gran som ersättning för olja, kol och andra fossila energislag.

De svenska julstjärnorna är också ett föredöme i hållbar produktion. I Sverige sker nästan all odling fossilfritt i växthus, uppvärmda av bioenergi.

Fakta / Klimatsmart jul

Julbordet: Svensk mat har 23 procent lägre klimatavtryck. 

Julgranen: En julgran binder 11 kilo koldioxid och används därefter som flis och ersätter därmed fossila energislag i värmeverken.

Julblommorna: De svenskproducerade julblommorna växer i växthus som är näst intill helt fossilfria.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Att välja svenskt på julbordet, är att välja hållbarhet.
Att välja svenskt på julbordet, är att välja hållbarhet.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel5.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. Idag presenteras kvartal fyra som visar att den återhämtning vi såg i kvartal tre har stannat av och att totalindexet nu visar på en svag tillbakagång. Oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder fortsätter att prägla indexet även detta kvartal. Till det kommer nu också höstens räntehöjningar, som påverkar framtidstron för de kapitalintensiva branscherna inom de gröna näringarna. Sedan kvartal tre har även oron för framtida efterfrågan i konsumentled vuxit sig starkare, vilket är oroande.

LRF säljer dotterbolaget Macklean: ”Hos Vergenta får Macklean ännu bättre möjligheter att växa”30.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Efter 11 år inom LRFs sfär säljer LRF helägda konsultbolaget Macklean till konsultbolaget Vergenta. "Macklean har varit ett mycket uppskattat konsultbolag inom LRF-koncernen, och levererar dagligen stort värde till företagen i det gröna näringslivet. Vi tror på Macklean men ser att bolaget kan utvecklas ännu bättre framåt med en industriellt mer lämplig ägare än LRF. Vi är övertygade om att vi med Vergenta som ny huvudägare ger bolaget ännu bättre förutsättningar att kunna växa och fortsätta leverera hög strategisk och affärsmässig nytta till olika delar av det gröna näringslivet", säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

LRF om djurvälfärdsutredningen: Viktigt att vår goda djurvälfärd bibehålls och att konkurrenskraften värnas22.11.2022 14:00:37 CET | Pressmeddelande

Direktiven till en djurvälfärdsutredning ska vara klara innan årsskiftet. Det meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen. LRFs förbundsordförande Palle Borgström är positiv till beskedet. ”Det viktiga i direktiven är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som vi värnar det svenska lantbrukets konkurrenskraft”, säger Palle Borgström.

Skogsägarrörelsen enade om frivillighet som naturskydd: ”Kan Norge så kan Sverige”  22.11.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

LRF och skogsägarföreningarna har tagit fram en ny arbetsmodell för framtidens naturskydd. Frivillighet och god kommunikation med markägaren ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete. Utgångspunkten är att alla skogsägare i Sverige ska känna sig trygga i att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora rätten till sin skog.

LRF positiv till budgetpropositionen – men regeringen missar chansen att utnyttja EUs höjda tak för krisersättning8.11.2022 10:51:15 CET | Pressmeddelande

Förlängning av återbetalning av dieselskatt, fortsatt satsning på Klimatklivet och utbyggnad landsbygdens infrastruktur är några av punkterna som LRF är positiva till i regeringens budgetproposition som presenterades i dag. ”Regeringen och vi är överens i många frågor. Det gläder oss och möjliggör vårt fortsatta arbete för ett hållbart jord- och skogsbruk. Vi saknar dock höjningen av stödtaken som EU-kommissionen har föreslagit”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum