Lantbrukarnas Riksförbund

Sverige har Europas högsta dieselpris: Regeringen måste säkerställa jordbrukets konkurrenskraft

Dela

De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir bränslepriserna ännu högre på grund av reduktionsplikten. – Nu måste regeringen agera och verka för att säkerställa jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som vi ökar inhemsk produktion av biodrivmedel, säger LRFs Palle Borgström.

Sverige har Europas i särklass högsta dieselpriser. Något som slår hårt mot det svenska lantbruket.

– Vi lever på en marknad där vi konkurrerar med våra kollegor i framför allt EU. Att vi har de högsta omkostnaderna påverkar vår konkurrenskraft negativt eftersom lantbrukarna själva står för hela den ökade kostnaden, säger Palle Borgström.

Att priset rusar i Sverige beror dels på världsmarknadspriserna, men också på reduktionsplikten som vid årsskiftet ökar ytterligare från 26 procent till 30,5 procent. Sedan är den svenska energiskatten på diesel jämförelsevis hög.

– När nu de politiska styrmedlen kommer ovanpå en kraftig höjning av marknadspriset blir situationen omöjlig att hantera. När staten och politiken går fortare fram än omvärlden så måste politiken säkerställa konkurrenskraften och säkra produktionen av både biobränslen och livsmedel, säger Palle Borgström.

Redan 2020 visade Jordbruksverkets årsrapport att lönsamheten i jordbruket måste förbättras om livsmedelsstrategins huvudmål om ökad livsmedelsproduktion ska kunna infrias. Med de ökade bränslepriserna, och med det stigande importpriserna för andra insatsvaror, tyngs lantbruket ytterligare ekonomiskt.

– Det är en förlust för klimatet om vi slår ut svenskt livsmedelsproduktion och istället importerar produkter med större klimatpåverkan.

Det svenska lantbruket förbrukar 250 miljoner liter diesel varje år. Under 2021 har dieselpriset ökat med tre kronor, vilket alltså motsvarar 750 miljoner i ytterligare kostnadsökning för det svenska lantbruket.

– Vi har under lång tid arbetat för en fossilfri framtid inom svenskt lantbruk och att skapa en livskraftig inhemsk produktion av biodrivmedel. Vi har råvarorna och viljan, men det krävs politiska beslut och det börjar bli bråttom nu. Det behövs ett riktat stöd för investeringar i svenska biodrivmedelsanläggningar. Vidare krävs att regeringen återkommer med förslag baserat på utredningen om fossiloberoende jordbruk för att säkerställa att klimatomställningen går hand i hand med en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion, säger Palle Borgström. 

BILDEN: Rusande dieselpris slårt hårt mot lantbruket. Nu måste regeringen satsa på framtida svenska biobränslen. Foto: Ester Sorri

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Beslut om licensjakt på varg ökar lidande och polarisering1.10.2021 11:35:14 CEST | Pressmeddelande

Länsstyrelserna i det så kallade vargbältet i Värmlands och Örebro län beslutade i går om en licensjakt på varg på totalt 33 vargar under 2022. Det är ett mycket försiktigt beslut, även om man tar hänsyn till risken för att vargstammen, i teorin, skulle minska efter licensjakten. – Återigen är länsstyrelsernas första och sista fråga – hur ska det gå för vargen? Första frågan är inte hur det ska gå för tamdjurshållning, jaktutövning och framtidstro för att leva, driva och utveckla företag på landsbygden i vargtrakter, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Gratis skolfrukost för ett bättre samhälle29.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En bra frukost underlättar inlärning och gör det lättare att orka med skoldagen, visar flera undersökningar. Idag, på Skolmjölkens dag, tycker LRF Mjölk det är rimligt att gratis skolfrukost införs i samtliga svenska grundskolor. – Då skulle fler barn och ungdomar kunna ta sig igenom skolan med godkända betyg och därmed få bättre möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden och i livet, säger Peter Kofoed, chef på LRF Mjölk

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum