Lantbrukarnas Riksförbund

Växtodlingsexpert ny i riksförbundsstyrelsen

Dela

Fredrik Andersson, växtodlare från Viby utanför Arboga, föreslås bli ny ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. – Det svenska lantbruket måste utvecklas och moderniseras i en mycket snabbare takt än vad som görs idag. En stor utmaning är då att behålla det som fungerar och är beprövat men samtidigt få förändringar till stånd. Dessa frågor hoppas jag få arbeta med inom LRF, säger Fredrik Andersson.

Fredrik Andersson föreslås av valberedningen till ny styrelseledamot efter avgående Jan Ehrensvärd, på riksförbundsstämman den 26 maj. 45-åringen driver tillsammans med sin far Viby Sävgården med totalt 600 hektar åker. Växtodlingen producerar utsäde, fröer och spannmål till avsalu. I företaget ingår entreprenadverksamhet samt uthyrning av bostäder och kontorslokaler.

– Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår växtodling och satsar på att införa nya grödor som baljväxter till humankonsumtion och att få odlingen av framförallt kvarnvete och grynhavre för att bli mer hållbar, säger Fredrik Andersson.

Han är utbildad agronom med ett stort växtodlingsintresse. Han har varit rådgivare och chef på VäxtRåd där hans intresse för företagarfrågor väcktes. Efter nio år ville han utveckla den egna växtodlingen. Fredrik Andersson sitter även i styrelsen för Frökontrollen Mellansverige AB. Parallellt med detta driver han även en egen konsultverksamhet.

– På konsultbasis arbetar jag som sakkunnig kring jordbrukets påverkan av Slussen-projektet och arbete med intrångsvärdering vid bildande av vattenskyddsområden.

Det största uppdraget är just nu att tillvarata lantbrukets intressen i samband med ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Det arbetet gör jag på uppdrag av LRF Konsult och berörda markägare.

Fredrik Andersson beskriver sig själv som en engagerad person som gillar att diskutera.

– Jag är analytisk och ser gärna saker ur olika synvinklar och hoppas få arbeta med frågeställningar som ger påverkan på lantbruket i ett större sammanhang. Därför uppskattar jag styrelsearbetet i Frökontrollen Mellansverige AB som är intressant och utvecklande.

Här finns nedladdningsbar bild av Fredrik Andersson:

https://lrf-iv.azurewebsites.net/shares/thatum20ti

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Palle Borgströms och LRFs påverkan inom europeiska bondeorganisationen Copa ökar kraftigt18.9.2020 13:17:49 CESTPressmeddelande

LRFs förbundsordförande Palle Borgström blir ny vice ordförande i den Europeiska bondeorganisationen Copa. Han valdes i hård konkurrens med flera internationella kandidater. Omröstningen idag resulterade i stort stöd för en svensk vice ordförande. – Det är en stor ära. För LRFs del innebär det att vi kan bli en ännu mer aktiv del i beslutsfattanden inom Copa och ger oss större chans att påverka EUs agenda. Många stora frågor präglar EU-politiken just nu; Green Deal - EUs tillväxtstrategi för ett klimatneutralt Europa, Farm to fork och nya CAP. Detta kommer att påverka lantbrukare i hela Europa och det är viktigt att vi påverkar frågorna i rätt riktning, säger Palle Borgström om mandatet på två år.

Bra besked för lantbruket och landsbygden17.9.2020 10:47:15 CESTPressmeddelande

Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska livsmedelsproduktionen. Vår konsumentkampanj för att ”Rädda den svenska maten” har gett den effekt som vi hoppades på. Det här ger oss möjligheter att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Bra besked för lantbruket och landsbygden17.9.2020 09:54:30 CESTPressmeddelande

Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska livsmedelsproduktionen. Vår konsumentkampanj för att ”Rädda den svenska maten” har gett den effekt som vi hoppades på. Det här ger oss möjligheter att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum