Europeiska InvesteringsbankenEuropeiska InvesteringsbankenEuropeiska Investeringsbanken

EU-banken EIB stöttar svenskt bioteknikföretag med lån på 20 miljoner euro för utveckling av biofarmaceutiska produkter mot cancer och inflammatoriska sjukdomar

Dela
PRESSMEDDELANDE Luxemburg/Stockholm, 2022/12/23 Sverige: EIB stöttar svenskt bioteknikföretag med lån på 20 miljoner euro för utveckling av biofarmaceutiska produkter mot cancer och inflammatoriska sjukdomar. EIB tillhandahåller ett lån på 20 miljoner euro till svenska bioteknikföretaget Affibody EIB-lånet ska finansiera forskning och utveckling av nästa generations biofarmaceutiska produkter mot cancer och inflammatoriska sjukdomar.
Från Affibody, https://www.affibody.se/technology/
Från Affibody, https://www.affibody.se/technology/

Europeiska investeringsbanken, EIB, med stöd av InvestEU-programmet, meddelar idag att den tillhandahåller ett riskkapitallån till Affibody. Affibody är ett svenskt bioteknikföretag i kliniskt skede. Affibody är specialiserat på att utveckla nästa generations biofarmaceutiska produkter som baserar sig på egen teknologi och som inriktas på icke-tillgodosedda medicinska behov inom områdena immunologi och onkologi.

Investeringen kommer att stödja Affibodys forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) i Europa inom nästa generations biofarmaceutiska produkter för behandling av inflammatoriska sjukdomar och cancer. Den förväntas leda till mer än hundra nya jobb i sektorn och öka konkurrenskraften i EU:s biotekniksektor. Avtalet stöds av InvestEU-programmet.

Paolo Gentiloni, kommissionär för ekonomi, säger:

”Att underlätta utvecklingen av innovativa behandlingar för att bekämpa cancer och andra allvarliga sjukdomar är bland de mest värdefulla investeringar som vi kan göra. Detta avtal, som stöds av InvestEU, är ett ytterligare steg för att säkerställa att Europa fortsatt ligger i framkanten av medicinsk forskning och utveckling.”

EIB:s vicepresident Thomas Östros, med ansvar för Sverige, avslutar:

”Stödet till lovande bioteknikföretag i kliniskt skede är avgörande för att främja konkurrenskraften i Europas hälso- och biovetenskapssektor. Det här projektet är väl i linje med EIB:s investeringsstrategi och vårt mål att stödja mycket innovativa bioteknikföretag som utvecklar banbrytande biovetenskapsprodukter, som har potentialen att förändra och avsevärt förbättra människors liv. Vi är därför glada att stödja Affibodys banbrytande forskning om terapeutiska lösningar för cancer och inflammatoriska sjukdomar och på så sätt hjälpa företaget att utveckla nästa generations biofarmaceutiska produkter.”

David Bejker, M.Sc., vd för Affibody, säger:

Vi är mycket glada och tacksamma för EIB:s stöd, som kommer att hjälpa till att konkretisera vägen mot de första potentiella marknadsgodkännandena av en ny klass av biologiska läkemedel som kan förbättra och förlänga livet för ett antal patientgrupper.”

Bakgrundsinformation

Om Affibody

Affibody är ett integrerat bioteknikföretag med bred produktpipeline som fokuserar på att utveckla nästa generations innovativa bi- och multispecifika biologiska läkemedel baserade på företagets unika, egenutvecklade plattform, Affibody®-molekyler.

Genom sin validerade affärsmodell har företaget bevisat sin förmåga att identifiera och prioritera strategiska projekt på ett tidseffektivt sätt och med låg risk. Affibody har etablerat flera partnerskap för utveckling och kommersialisering av sina innovationer med internationella läkemedelsföretag. Affibodys huvudägare, Patricia Industries, en del av Investor AB.

Mer information finns på: www.affibody.com

Om Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens bank, som ägs av EU:s 27 medlemsstater. Den är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till Europeiska unionens politiska mål. EIB-gruppen har fastställt ”att säkerställa en rättvis omställning för alla” som ett av de fyra övergripande målen i sin färdplan för klimatbanken 2025, Climate Bank Roadmap 2025. EIB:s ambition är att stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet under årtiondet fram till 2030 och anpassa all sin nya verksamhet till målen och principerna i Parisavtalet.

Projektet stöder Horisont Europas prioriteringar för att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund samt europeiska forskningsområdet, och i synnerhet globala utmaningar och EU:s industriella konkurrenskraft inom hälsa, forskning, utveckling och innovation.

Om InvestEU-Life Science

InvestEU-programmet ger Europeiska unionen väsentlig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande offentliga och privata medel för att stödja en hållbar återhämtning. Programmet bidrar till att generera ytterligare investeringar i enlighet med viktiga europeiska prioriteringar som den europeiska gröna given, den digitala omställningen och stöd till små och stora företag. InvestEU-programmet sammanför EU:s alla ekonomiska verktyg för att stödja investeringar genom att göra projektfinansieringen enklare, effektivare och flexiblare. Programmet består av tre delar: InvestEU-fonden, InvestEU rådgivningscentrum och InvestEU-portalen. InvestEU-fonden implementeras genom finansiella partner som investerar i projekt med hjälp av EU:s budgetgaranti på 26,2 miljarder euro. Hela budgetgarantin stöder genomförandeparternas investeringsprojekt, ökar deras riskbärande förmåga och mobiliserar på så sätt minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar. Europeiska investeringsbanksgruppen, som också innefattar Europeiska investeringsfonden, är den huvudsakliga partnern för genomförande av InvestEU-programmet.

Läs mer på www.eib.org

Presskontakter:

EIB:Ulf Bergström, u.bergstrom@ext.eib.org. Tel.: +352 437977019

Webbplats: www.eib.org/press- Pressavdelning: +352 4379 21000 – press@eib.org 

Affibody

VD David Bejker, david.bejker@affibody.se, Tel: +46 706 454 948

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Från Affibody, https://www.affibody.se/technology/
Från Affibody, https://www.affibody.se/technology/
Ladda ned bild
EIB:s Vice-President, Thomas Östros
EIB:s Vice-President, Thomas Östros
Ladda ned bild
Europeiska Investeringsbankens huvudkontor, Luxemburg
Europeiska Investeringsbankens huvudkontor, Luxemburg
Ladda ned bild

Länkar

Om

Europeiska Investeringsbanken
Europeiska Investeringsbankenhttp://www.eib.org

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska Unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 000 miljarder euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

 

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

Sverige: 70 procent är positiva till att avskaffa skattelättnader för luftfartssektorn och företag som är starkt beroende av fossila bränslen28.11.2023 05:30:00 CET | Pressmeddelande

70 procent av svenskarna är positiva till att avskaffa skattelättnader för luftfartssektorn och företag som är starkt beroende av fossila bränslen, enligt EIB:s klimatundersökning – sjätte upplagan. De stigande levnadskostnaderna ligger tillsammans med klimat- och miljöfrågor högst på listan över de utmaningar som svenska respondenter ser för sitt land. 60 procent av de som svarat anser att övergången till en klimatneutral ekonomi endast är möjlig om ekonomiska och sociala ojämlikheter hanteras samtidigt. Fler än två tredjedelar anser att staten borde erbjuda ekonomisk kompensation till länder som drabbats av klimatförändringar som de inte själva bidragit till. 70 procent är positiva till att avskaffa subventioner och skattelättnader för luftfartssektorn och alla företag som är starkt beroende av fossila bränslen. En majoritet säger att de skulle acceptera en skattehöjning för att hjälpa dem med de lägsta inkomsterna att anpassa sig till klimatrelaterade policyer.

EIB tecknar ett lån på 1 300 miljoner kronor med Billerud för uppgradering av kartongbruket i Frövi27.11.2023 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Lånet stöder miljöuppgradering av en befintlig integrerad pappers- och massaanläggning i Frövi, samt utbyte av en äldre sodapanna byggd 1969. Uppgraderingen kommer att leda till lägre utsläpp, en förbättrad energi- och resurseffektivitet samt en ökad produktion av förnybar energi vid anläggningen. Bioproduktanläggningen i Frövi tillverkar återvinningsbara och komposterbara förpackningsmaterial från förnybara källor och för olika användningsområden, bland annat förpackningar som förlänger hållbarheten på livsmedel och drycker, och ersätter plastförpackningar.

InvestEU: EIF och Invoier tecknar ett garantiavtal på 58 miljoner euro för att underlätta tillgången till finansiering för små och medelstora företag i Sverige9.10.2023 11:43:46 CEST | Pressmeddelande

Det nya avtalet kommer att omfatta factoring, fakturahandel, och lån till svenska små och medelstora företag. Projektet får stöd genom InvestEU-programmet, som syftar till att mobilisera mer än 372 miljarder euro i ytterligare investeringar under perioden 2021–2027 för EU:s politiska prioriteringar.

Start-ups från Schweiz och Spanien framröstade till Europas bästa sociala entreprenörer29.9.2023 13:37:38 CEST | Pressmeddelande

Första pris i Social Innovation Tournament 2023 som arrangerades av EIB-institutet på Fotografiska i Stockholm igår gick till det schweiziska företaget SOPHIA CHATBOT. De har utvecklat en digital vän, Sophia, som finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt, för att hjälpa personer som har blivit utsatta för våld i hemmet. Sophia hjälper dem som blivit utsatta att känna sig trygga och bli medvetna om sina rättigheter, för att kunna vidta åtgärder för att rädda sina egna liv. Det franska företaget GRIBOUILLI vann första pris i specialkategorin för företag som utvecklar lösningar för hållbara städer och samhällen. De är den första professionella sammanslutningen av barnvakter och nannies med en affärsidé att stärka en i stort sett osynlig yrkesgrupp, vars anställningar ofta är osäkra. Priser på EUR € 100 000 var tilldelades vinnarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye